Με τον όρο «αρρυθμίες» εννοούμε τις διαταραχές του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Η προσεκτική αξιολόγηση και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες είναι μεγάλης σημασίας, καθώς αρκετές εξ’ αυτών, ειδικά αν συνυπάρχει καρδιακή νόσος, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

Παχυσαρκία- Βαριατρική

Η παχυσαρκία είναι μια κατάσταση υπερβολικής αποταμίευσης λίπους που έχει σαν συνέπεια μορφολογικές, αλλά και λειτουργικές διαταραχές του οργανισμού. Η συχνότητα της παχυσαρκίας πολλαπλασιάστηκε στις δυτικές χώρες τα τελευταία 20 χρόνια.

Bραχυθεραπεία: Καινοτομία στην θεραπεία του καρκίνου του προστάτη

Η ριζική χειρουργική θεραπεία, η εξωτερική ακτινοβολία (EBRT) και η εµφύτευση ραδιενεργών πηγών (βραχυθεραπεία), είναι διεθνώς αναγνωρισμένες θεραπευτικές επιλογές για τον εντοπισµένο καρκίνο του προστάτη. Η ριζική προστατεκτομή, ανοικτή ή ρομποτική (Da Vinci), προβλέπει ευρέα χειρουργικά όρια ελεύθερα νόσου για να είναι η επέμβαση σύμφωνη με τις αρχές της χειρουργικής ογκολογίας. Αυτό δεν είναι δυνατόν σε όλες τις περιπτώσεις εξαιτίας της εγγύτητας του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων με

Απεικόνιση των αρτηριών της καρδιάς - Αγγειοπλαστική

Αναπλαστική & Ορθογναθική Χειρουργική - Ογκολογία - Αποκατάσταση

Text size:
BioCatAthens
Αθήνας:
210 6962 600