Χρήσιμες Πληροφορίες

 


Ασφαλιστικές Εταιρείες

Η Βιοκλινική Αθήνας έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ασφαλιστικά ταμεία καθώς επίσης και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση πριν την εισαγωγή σας, επικοινωνήστε με το Γραφείο Κίνησης ώστε να ενημερωθείτε, ανάλογα με την αιτία της εισαγωγής σας, για τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε ως προς τον ασφαλιστικό σας φορέα ή την ιδιωτική σας ασφάλεια.


 Εισαγωγή στην Κλινική

Οι ασθενείς με προγραμματισμένες εισαγωγές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομίζουν στο Γραφείο Κίνησης το βιβλιάριο του ασφαλιστικού τους φορέα την ημέρα εισαγωγής.
Για την εισαγωγή απαιτείται:

  • βιβλιάριο ασθενείας, 
  • ΑΜΚΑ 
  • Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.

Για τα εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταμεία διαφοροποιείται η διαδικασία.
Οι ασφαλισμένοι με ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να ενημερώνουν και οι ίδιοι τηλεφωνικά την ασφαλιστική τους εταιρεία.


 Οικονομικές Πληροφορίες

Κατά την ημέρα εισαγωγής δίδεται προκαταβολή στο Ταμείο της Κλινικής, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο. Για το ποσό της προκαταβολής ενημερώνεστε από το Λογιστήριο Ασθενών της Κλινικής.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας το Λογιστήριο Ασθενών της Κλινικής θα σας ενημερώνει με σημείωμα που θα αποστέλλεται στο θάλαμο νοσηλείας για την κίνηση του λογαριασμού σας, ώστε να καταβάλλετε ποσό έναντι του λογαριασμού σας. Οι τρόποι πληρωμής προς την Κλινική είναι με κατάθεση μετρητών στο Ταμείο, ή με πιστωτική κάρτα ή προσωπική επιταγή του ασθενή.

Στο τιμολόγιο της Κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή του θεράποντα Ιατρού, για την οποία γίνεται απευθείας συνεννόηση μεταξύ ασθενή και ιατρού.


 Εξιτήριο Ασθενούς

Η ημέρα εξιτηρίου σας δεν χρεώνεται, αρκεί να έχετε ολοκληρώσει τη νοσηλεία σας έως τις 15:00 το μεσημέρι.


 Ιατρικό Αρχείο - Αντίγραφα Εξετάσεων Ιατρικού Φακέλου

Εάν επιθυμείτε κατά την έξοδο σας από την Κλινική να παραλάβετε αντίγραφα του ιατρικού σας φακέλου, θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική αίτηση, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπεύθυνη/ο του Ορόφου Νοσηλείας σας ή από τις αντίστοιχες γραμματείες Γραφείου Κίνησης και Παραλαβής Αποτελεσμάτων, οι οποίες βρίσκονται στο ισόγειο της Κλινικής. Μαζί με την αίτηση θα παραλάβετε και το έντυπο "Οδηγίες Παραλαβής Αντιγράφων Ιατρικού Φακέλου" στο οποίο αναγράφονται όλα όσα απαιτούνται για την παραλαβή. Τα αντίγραφα παραδίδονται μετά από 5 εργάσιμες ημέρες από το τμήμα Παραλαβής Αποτελεσμάτων. (Ώρες Παραλαβής: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00)


 Ώρες Επισκεπτηρίου

Ωράριο Ορόφων Νοσηλείας: 10:00-13:00 & 17:00 -21:00
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας : 12:30 -13:00 & 18:30 -19:00

Παραμονή στους χώρους της Κλινικής εκτός ωρών επισκεπτηρίου δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις με ειδική άδεια από τον θεράποντα Ιατρό ή τη Διοίκηση της Κλινικής.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται απαραίτητη από τον θεράποντα ιατρό η παραμονή ενός συνοδού για τον ασθενή, θα χορηγείται η άδεια, στην οποία θα αναγράφεται η συγγενική σχέση του συνοδού με τον ασθενή. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού προσώπου που απασχολείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του ασθενούς, το πρόσωπο υποχρεούται να δηλώνει στη Νοσηλευτική Υπηρεσία τον ΑΜΚΑ του εργοδότη και να προσκομίζει αντίγραφο του εργόσημου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του (ΦΕΚ 1023Β/25-4-2013).

Για την ασφάλεια και τη σωστή ανάρρωση των ασθενών δεν συνιστάται η ταυτόχρονη παρουσία περισσοτέρων των 2 επισκεπτών για κάθε ασθενή.
Κατά τη διάρκεια Ιατρικών επισκέψεων και Νοσηλευτικής Φροντίδας παρακαλούνται οι επισκέπτες όπως εξέρχονται από το δωμάτιο.


 Γενικές Πληροφορίες

Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στην Κλινική σε παιδιά κάτω των 14 ετών.
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Κλινικής.
Δεν επιτρέπεται η διακίνηση τροφίμων και ποτών στα δωμάτια των ασθενών. Ο θεράπων Ιατρός είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη δίαιτα του ασθενή και η Κλινική φροντίζει για τα γεύματα του ασθενούς βάσει σχετικών οδηγιών του.

Επισημαίνεται ότι η μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων ανήκει στους ασθενείς. Εάν επιθυμείτε την φύλαξη των προσωπικών σας αντικειμένων με ευθύνη της Κλινικής, επικοινωνήστε με το σχετικό σας αίτημα στην Προϊσταμένη του Ορόφου Νοσηλείας.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη του Ορόφου Νοσηλείας.Χρήσιμα Τηλέφωνα

 Βιοκλινική Αθήνας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 210 6962447 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ : 210 6962448
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 210 6962595

 Βιοκλινική Πειραιά

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 210 4582286 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ : 210 4582224 - 210 4582269
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: 210 4582235

 Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2310 372600 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ : 2310 372874
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: 2310 372867

 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.