Τμήμα Αρρυθμιών & Ηλεκτροφυσιολογίας

Βιοκλινική Αθήνας

Με τον όρο «αρρυθμίες» εννοούμε τις διαταραχές του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Η προσεκτική αξιολόγηση και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες είναι μεγάλης σημασίας, καθώς αρκετές εξ’ αυτών, ειδικά αν συνυπάρχει καρδιακή νόσος, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.   
Η καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία είναι ο τομέας της καρδιολογίας που ασχολείται με την μελέτη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των αρρυθμιών. Η κλινική αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ασθενούς με καρδιακές αρρυθμίες περιλαμβάνει τόσο αναίμακτες (ηλεκτροκαρδιογράφημα, Ηolter ρυθμού, κ.α.), όσο και επεμβατικές μεθόδους, αν είναι αναγκαίο.

Το Τμήμα Αρρυθμιών & Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας της Βιοκλινικής Αθηνών είναι πλήρως εξοπλισμένο για τη διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και τη θεραπεία αρρυθμιών με επεμβάσεις κατάλυσης (Ablation). Το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο διαθέτει τα πλέον σύγχρονα συστήματα τρισδιάστατης και συμβατικής καρδιακής χαρτογράφησης  για την αντιμετώπιση των πιο σύμπλοκων αρρυθμιών (κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία κ.α.). Στο ίδιο εργαστήριο γίνονται και επεμβάσεις εμφύτευσης καρδιακών συσκευών (βηματοδότες, απινιδωτές).  Με τον εξοπλισμό και την εργονομία του προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας στους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό, εξασφαλίζοντας ένα πραγματικά άψογο περιβάλλον για τη διενέργεια των επεμβάσεων.


Θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με  κατάλυση (Ablation)

Ειδικότερα, το ηλεκτροφυσιολογικό τμήμα διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία και για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, που ονομάζεται κατάλυση (Ablation). Η μέθοδος περιλαμβάνει διαδερμική εισαγωγή καθετήρων (λεπτών ηλεκτροδίων) δια μέσου της μηριαίας φλέβας, χωρίς να απαιτείται γενική αναισθησία. Έχει αποδειχθεί από πολυάριθμες κλινικές μελέτες ότι η επεμβατική θεραπεία είναι κατά πολύ πιο αποτελεσματική και ριζική λύση σε σύγκριση με την φαρμακευτική αγωγή και προσφέρει επιβεβαιωμένα ανακούφιση από τα συμπτώματα και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι επεμβάσεις γίνονται από έμπειρη ομάδα καρδιολόγων - ηλεκτροφυσιολόγων με τη βοήθεια άριστα εκπαιδευμένου νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού.

Αντιμετώπιση Κολπικής Μαρμαρυγής


Βηματοδότες

Οι μόνιμοι καρδιακοί βηματοδότες εμφυτεύονται για την αντιμετώπιση συμπτωματικών βραδυκαρδιών, οι οποίες προκύπτουν από διαταραχές στην παραγωγή ή την αγωγή του ερεθίσματος που προκαλεί τον καρδιακό παλμό. Η επέμβαση της εμφύτευσης ενός βηματοδότη γίνεται με τοπική αναισθησία με μια μικρή τομή κάτω από την κλείδα. Ο ασθενής την επομένη της επεμβάσεως εξέρχεται από το νοσοκομείο και μέσα σε λίγες ημέρες μπορεί να επανέλθει σε πλήρη δραστηριότητα. Η παρακολούθηση του ασθενούς με βηματοδότη περιλαμβάνει έναν εξωτερικό έλεγχο μέσω ειδικού υπολογιστή και πρέπει να γίνεται σε εξάμηνη ή ετήσια βάση.


Απινιδωτές

Οι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές είναι συσκευές που μοιάζουν με τους απλούς βηματοδότες, αλλά χρησιμεύουν παράλληλα και για την αντιμετώπιση επικίνδυνων ταχυαρρυθμιών. Εμφυτεύονται σε ασθενείς που είτε έχουν εμφανίσει κάποιο επεισόδιο σοβαρής και επικίνδυνης για τη ζωή ταχυαρρυθμίας, είτε έχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν μελλοντικά ένα τέτοιο επεισόδιο, όπως π.χ. ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Η επέμβαση εμφύτευσης, η αποκατάσταση και η παρακολούθηση είναι παρόμοιες με αυτές των απλών βηματοδοτών.

Θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας με καρδιακό επανασυγχρονισμό
Για τη θεραπεία ορισμένων μορφών καρδιακής ανεπάρκειας, παράλληλα με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό βηματοδοτικό σύστημα (σύστημα αμφικοιλιακής βηματοδότησης), που μπορεί να συνδυάζεται και με απινιδωτή. Συγκεκριμένα, εμφυτεύονται 3 ηλεκτρόδια: ένα στο δεξιό κόλπο, ένα στη δεξιά κοιλία και ένα τρίτο που εισάγεται  μέσω του φλεβικού συστήματος του στεφανιαίου κόλπου για να βηματοδοτεί την εξωτερική πλευρά της αριστερής κοιλίας. Με την ταυτόχρονη βηματοδότηση της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας (αμφικοιλιακή βηματοδότηση) επιτυγχάνεται συγχρονισμένη καρδιακή συστολή (καρδιακός επανασυγχρονισμός) και επομένως βελτιωμένη ικανότητα προώθησης του αίματος με αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση στις περισσότερες περιπτώσεις της κλινικής εικόνας και των συμπτωμάτων. Από πολυάριθμες κλινικές μελέτες έχει αποδειχτεί πως στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που εμφυτεύονται απινιδωτές ή και αμφικοιλιακά συστήματα βελτιώνεται σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης.


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ:

Ιωαννίδης Παναγιώτης
Διευθυντής Τμήματος Αρρυθμιών & Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας

Βασιλόπουλος Χαράλαμπος
Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος

Χριστοφοράτου Ευαγγελία
Επιστημονικά Υπεύθυνη Βηματοδότησης

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.