Οικονομικά Στοιχεία

Επιλέξτε την Βιοκλινική που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα οικονομικά στοιχεία.

 

 

 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.