Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές

 • ALLIANZ
 • AXA
 • BUPA
 • GENERALI
 • GRUPAMA (ΦΟΙΝΙΞ - METROLIFE)
 • ING
 • INTERNATIONAL LIFE
 • MEDNET
 • METLIFE
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • DEMCO
 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ


Για την ομαλή συνεργασία με τις παραπάνω ασφαλιστικές εταιρείες, παρακαλούμε όπως τηρηθούν οι συμβατικές αμοιβές που σας επισυνάπτονται μαζί με την κατηγοριοποίηση των επεμβάσεων (ενδεικτική κατηγ/ση της Εθνικής ασφ.).

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρινίσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Λογιστήριο Ασθενών στα εξής τηλεφωνά:


Βιοκλινική Αθήνας

210 6962448 - 210 6962585 - 210 6962452


Βιοκλινική Πειραιά


Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.