Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.