Τμήματα

Παθολογικό


Παθολογικός Τομέας


 
   
   
   

 

Χειρουργικό


Χειρουργικός Τομέας


 
 
 

Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


 
 
 

Ειδ. Τμήματα


Ειδικά Τμήματα


 
 
Εξωτερικά Ιατρεία Κλινικών...


Εξωτερικά Ιατρεία


 
 
 

Διαγνωστικά Εργαστήρια


Διαγνωστικά Εργαστήρια


 
 
 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.