Νεφρολογικό Τμήμα

Το Νεφρολογικό Τμήμα και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ασχολούνται με ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα, πολυδιάστατα, αλλά και κρίσιμα αντικείμενα της Ιατρικής Επιστήμης.

Αντιμετωπίζονται ασθενείς με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μετά από ενδελεχή και εξειδικευμένο έλεγχο όπου αυτό απαιτείται. Παρακολουθούνται ασθενείς με χρόνια νοσήματα με νεφρική συμμετοχή ή με το νεφρό ως όργανο-στόχο.

Στην άρτια εξοπλισμένη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εξυπηρετούνται, μέσα από την πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, νεφροπαθείς ευρισκόμενοι σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης

Διαθεσιμότητα

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.