Παθολογικό Τμήμα

Το Παθολογικό Τμήμα αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα Τμήματα της Κλινικής με πολυδιάστατη δραστηριότητα. Καλύπτει με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Προσφέρει εξέχουσες υπηρεσίες εξειδικευμένης Διαγνωστικής Ιατρικής και της πλέον σύγχρονης και απαιτητικής Θεραπευτικής.

Αξιοποιεί στο έπακρο και με δημιουργικό τρόπο τις υπερσύγχρονες εργαστηριακές υποδομές του Ομίλου και των Κλινικών. Συνεργάζεται στενά με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία επιτελώντας μαζί της ένα απαράμιλλο θεραπευτικό έργο.

Διαθέτει πρωτοποριακό σύστημα καταγραφής και διατήρησης πλήρους Ιατρικού Φακέλου με ηλεκτρονική καταχώρηση και δυνατότητα άμεσης ανάκλησης καθ’ όλο το 24ωρο. Υπογράφει με τη λειτουργία του τις σύγχρονες αρχές της Ιατρικής: (α) Ιατρική Βασισμένη σε Αποδείξεις και (β) Ορθή Εφαρμογή της Κλινικής Πράξης. Με στόχο τη δυναμική, ολοκληρωμένη και χωρίς όρια διαγνωστική και θεραπευτική κάλυψη των περιστατικών, συνεργάζεται στενά με τους άλλους Τομείς (Εργαστηριακό-Χειρουργικό) και τα επιμέρους Τμήματα.

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.