Πνευμονολογικό Τμήμα

Στο Πνευμονολογικό Τμήμα της Βιοκλινικής Αθηνών πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι και εξειδικευμένοι έλεγχοι της αναπνευστικής λειτουργίας και αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Αντιμετωπίζονται αποφρακτικά και περιοριστικά σύνδρομα σχετιζόμενα και μη με την κατάχρηση του καπνίσματος, ασθενείς με αλλεργικό άσθμα, λοιμώξεις των πνευμόνων και παθήσεις του υπεζωκότα καθώς και ασθενείς με λοίμωξη από το Μυκοβακτηρίδιο της Φυματίωσης.

Στα πλαίσια του Τμήματος, το Πνευμονολογικό Εργαστήριο της Βιοκλινικής λειτουργεί με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και εφαρμογή όλων των υπαρχόντων μεθόδων, όπως η Σπιρομέτρηση, η Οξυμετρία και η Βρογχοσκόπηση.

Η διαγνωστική και θεραπευτική ικανότητα του τμήματος υποστηρίζεται από τις υπερσύγχρονες τεχνολογικά απεικονιστικές δυνατότητες της κλινικής, το έμπειρο Κυτταρολογικό Εργαστήριο και το Τμήμα Καλλιεργειών, καθώς και από την υπερσύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.