Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας

Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) παρέχει νοσηλεία υπό συνθήκες εντατικής παρακολούθησης και φροντίδας, κυρίως σε ασθενείς που η κλινική τους κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη και χωρίς την ανάγκη μηχανικών μέσων υποστήριξης, ώστε να μπορούν να εξέλθουν από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Νοσηλεύει επίσης ασθενείς των οποίων η κλινική κατάσταση είτε είναι επιβαρυμένη είτε ευμετάβλητη, όπως σε ασθενείς μετά από επεμβατικές καρδιολογικές, ακτινολογικές ή χειρουργικές πράξεις.Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονες συσκευές καταγραφής ζωτικών σημείων και κλινικών παραμέτρων, με πλήρη συλλογή μέσων και φαρμάκων ανάνηψης, συστήματα ελεγχόμενης χορήγησης ενδοφλέβιας αγωγής (αντλίες), καθώς και εφεδρικά συστήματα μηχανικής υποστήριξης.

Η γενικότερη λειτουργία του Τμήματος οργανώνεται και εποπτεύεται κατ΄απόλυτη αναλογία προς εκείνη της ΜΕΘ, της οποίας αποτελεί, τρόπον τινά, τη φυσική συνέχεια.

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.