Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

 Η βελτίωση της επιβίωσης που μπορεί να προσφέρει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι γνωστή και υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για κλίνες Μ.Ε.Θ.

Στο περιβάλλον της μονάδας, ο ασθενής υποστηρίζεται κατά το κρίσιμα στάδιο της ανεπάρκειας μίας ή περισσοτέρων ζωτικών λειτουργιών. Υποβάλλεται σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με επεμβατικό και μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, ενώ ταυτόχρονα επιτελείται εντατική παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών με τη δυνατότητα άμεσων και εξειδικευμένων θεραπευτικών χειρισμών.

Στην πολυδύναμη Μ.Ε.Θ. της Βιοκλινικής Αθηνών που διαθέτει 6 κλίνες, νοσηλεύονται ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας παθολογικών, καρδιολογικών και χειρουργικών παθήσεων. Η Μ.Ε.Θ. είναι πλήρως εξοπλισμένη και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να υποδεχθεί περιστατικά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των τμημάτων και υποδέχεται, πέρα από τα περιστατικά με οξεία απορρύθμιση και ανάγκη εντατικής θεραπείας, χειρουργικά και καρδιολογικά περιστατικά που απαιτούν άμεση μετεγχειρητική ή μετά από παρέμβαση παρακολούθηση. Χαρακτηρίζεται κατά συνέπεια από ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ποικιλίας περιστατικών, παρέχοντας ασφάλεια και απεριόριστη αυτονομία τόσο στις χειρουργικές όσο και τις παθολογικές ειδικότητες.

Στη Μ.Ε.Θ. της Βιοκλινικής Αθηνών, εκτός των άλλων, πραγματοποιούνται:

  • Αιμοδυναμικές μετρήσεις
  • Αναπνευστική υποστήριξη
  • Μέθοδοι αιμοδιήθησης και αιμοκάθαρσης
  • Μετρήσεις ενδοκράνιας πίεσης

Επιστροφή

 

 

 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.