Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

 

 

 

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Βιοκλινικής Αθηνών είναι ενταγμένη λειτουργικά στο Νεφρολογικό Τμήμα της Κλινικής, που διαθέτει 18 κλίνες νοσηλείας. Η Μ.Τ.Ν. διαθέτει 18 μηχανήματα τεχνητού νεφρού και λειτουργεί καθημερινά σε 3 βάρδιες. Η Μ.Τ.Ν. και το Νεφρολογικό Τμήμα της Κλινικής, παρέχουν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη παρακολούθηση υψηλής ποιότητας σε χρόνια και οξεία περιστατικά νεφρικής ανεπάρκειας, ενώ παρέχουν και σημαντικές υπηρεσίες πρόληψης.

Επιστροφή

 

 

 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.