Εργομετρικό Κέντρο

Ανεξάρτητα από το εάν κάποιος αθλείται ερασιτεχνικά ή είναι αθλητής υψηλού επιπέδου, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προπονητικές αρχές, με απώτερο σκοπό την διατήρηση της υγείας, αλλά και τη μεγιστοποίηση της αθλητικής του/της απόδοσης.

Η αθλητική απόδοση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των κληρονομικών παραγόντων και της προπονητικής επιβάρυνσης. Οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις κατά την διάρκεια της άσκησης καθορίζουν την έκβαση του αγώνα, την κατάσταση της υγείας και την διαμόρφωση της προπόνησης

Στο Εργομετρικό Κέντρο Αξιολόγησης και Υποστήριξης της Αθλητικής Απόδοσης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, οι βιολογικές παράμετροι που μελετούνται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της αθλητικής απόδοσης. Οι εξετάσεις φυσικής κατάστασης περιλαμβάνουν δοκιμασίες αξιολόγησης τόσο της γενικής φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία, όσο και της ειδικής φυσικής κατάστασης που σχετίζεται με το εκάστοτε αγώνισμα.

Με βάση τα αποτελέσματα της εργομετρικής διαδικασίας, εντοπίζονται οι κατάλληλες εντάσεις προπόνησης για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Επίσης, συνίσταται διαχρονικός έλεγχος για την αξιολόγηση του ποσοστού βελτίωσης της απόδοσης και την αναπροσαρμογή της προπονητικής επιβάρυνσης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παροχής διατροφικών και προπονητικών συμβουλών.

Για τη βελτιστοποίηση της φυσικής κατάστασης, απαιτείται ο σχεδιασμός της προπόνησης με γνώμονα την αρχή της περιοδικής επιβάρυνσης. Το Κέντρο Αξιολόγησης και Υποστήριξης της Αθλητικής Απόδοσης παρέχει στον αθλητή και τον προπονητή τις απαραίτητες πληροφορίες μετά από κάθε εργομετρική διαδικασία, ώστε να είναι εφικτή η κατάρτιση του ετήσιου προπονητικού προγράμματος που θα βασίζεται στην αρχή της περιοδικότητας και θα αποσκοπεί στη δόμηση της προπόνησης σε προπονητικούς κύκλους. Η περιοδική αυτή εναλλαγή των προπονητικών επιβαρύνσεων θα έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης λίγο πριν από μια μεγάλη διοργάνωση, την αποφυγή του συνδρόμου της υπερφόρτωσης του οργανισμού, την αποφυγή τραυματισμών και τη μείωση της μονοτονίας στην προπόνηση.

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.