Αιμοδυναμικό Τμήμα

To Αιμοδυναμικό Τμήμα ως αναπόσπαστο και οργανικό τμήμα της καρδιολογικής κλινικής αποτελεί σημείο αναφοράς για την Βιοκλινική Αθηνών και την αιχμή σχεδιασμού και προσφοράς ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Το αιμοδυναμικό εργαστήριο στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε 24 ώρη ετοιμότητα, όπως επιβάλλουν οι ανάγκες μιας σύγχρονης Καρδιολογικής Μονάδας.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο αγγειογραφικό μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης  (PHILIPS Allura Xper FD20). Καλύπτει τις ανάγκες εκτέλεσης σύνθετων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων στα πεδία της επεμβατικής καρδιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας και ακτινολογίας.

Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός του εργαστηρίου προσφέρει κάλυψη στην αντιμετώπιση συμπλοκών και έκτακτων περιστατικών.
Σε στενή συνεργασία με το καρδιολογικό τμήμα της κλινικής, το εργαστήριο συμβάλλει στην διάγνωση και αντιμετώπιση – θεραπεία στις παρακάτω νόσους:

  • Στεφανιαία Νόσος (Στεφανονιογραφία –Αγγειοπλαστική)
  • Βαλβιδοπάθειες
  • Νόσοι του περικαρδίου
  • Δομικές Συγγενείς  καρδιοπάθειες (Μεσοκολπική επικοινωνία, ανοικτό ωοειδές τρήμα)

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αντιμετωπίζεται με πρωτογενή αγγειοπλαστική 24 ώρες το 24 ώρο – 365 μέρες το χρόνο. Αποτελεί την αιχμή της σύγχρονης αντιμετώπισης και διαχείρισης της στεφανιαίας νόσου με βάση τα διεθνή δεδομένα.

Επιστροφή

 

 

 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.