Γενική Χειρουργική

 Η Γενική Χειρουργική αποτελεί ένα από τα βασικά Τμήματα της Κλινικής, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση, όσο και των προγραμματισμένων περιστατικών. Αποτελεί στο σύνολό του ένα Τμήμα με καλά διαμορφωμένα αντανακλαστικά, υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στις επιμέρους υποειδικότητες.

Χαρακτηρίζεται από την ευχέρεια παρακολούθησης των πρωτοποριακών εξελίξεων του αντικειμένου και την απεριόριστη υποστήριξη χειρουργικών καινοτομιών που βελτιώνουν το εγχειρητικό αποτέλεσμα, επιταχύνουν την ανάρρωση και εκμηδενίζουν την πιθανότητα επιπλοκών. Το εύρος των δραστηριοτήτων του τμήματος εκτείνεται από τη χειρουργική τραύματος και την κλασική χειρουργική κοιλιάς μέχρι την εξειδικευμένη χειρουργική ογκολογία, αλλά και τις επεμβάσεις βαριατρικής.

Το Τμήμα Γενικής Χειρουργικής της Βιοκλινικής Αθηνών αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του χειρουργικού τομέα της Κλινικής. Η Βιοκλινική Αθηνών διαθέτει μια πολυπρόσωπη ομάδα από τους πλέον ικανούς και έμπειρους χειρουργούς με ανάπτυξη όλων των κλασικών και σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών, καλύπτοντας όλο το φάσμα και τα αντικείμενα της χειρουργικής τεχνικής. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην ογκολογική χειρουργική, τη χειρουργική ήπατος με χρήση RF και RF Ablation και την λαπαροσκοπική χειρουργική, ενώ στα χειρουργεία της Κλινικής διενεργούνται καθημερινά επεμβάσεις με κλασικές και λαπαροσκοπικές χειρουργικές μεθόδους.

Επιστροφή

 

 

 

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.