Γναθοχειρουργικό Τμήμα

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική αποτελεί εξειδικευμένο χειρουργικό κλάδο που ασχολείται με την αντιμετώπιση παθήσεων και δυσμορφιών του στόματος, των γνάθων και του προσώπου. Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός εξειδικεύεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον για τέσσερα ή περισσότερα χρόνια στο αντικείμενό του, ενώ παράλληλα εκπαιδεύεται στη Γενική Ιατρική, Γενική Χειρουργική και Αναισθησιολογία.

Το φάσμα της ειδικότητας περιλαμβάνει τη διάγνωση και τη χειρουργική ή άλλη σχετική θεραπεία νόσων και ατελειών που εμφανίζονται στην περιοχή του στόματος, των γνάθων και του προσώπου.

Το Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Βιοκλινικής Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004. Απαρτίζεται από 3 γναθοπροσωπικούς χειρουργούς που έχουν εκπαιδευτεί στις Η.Π.Α. Ασχολείται με το συνολικό φάσμα αυτής της ιδιαίτερα απαιτητικής χειρουργικής ειδικότητας. Για την εξέταση ασθενών, λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή (12:00 - 14:00) κατόπιν ραντεβού μέσω της γραμματείας της Κλινικής.


Οδοντικά Εμφυτεύματα
Αναπλαστική Χειρουργική των Γνάθων

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο και, μετά από κλινική εφαρμογή τριών δεκαετιών, αποτελούν σήμερα ένα εξαιρετικό υποκατάστατο των φυσικών δοντιών με άριστη μακροχρόνια πρόγνωση. Μικρά μεταλλικά στηρίγματα συνδέονται πάνω στα εμφυτεύματα και αποτελούν το υπόστρωμα των τεχνητών δοντιών. Σε συνεργασία με οδοντίατρο-προσθετολόγο, ο γναθοπροσωπικός χειρουργός αξιολογεί τον ασθενή και τοποθετεί τα εμφυτεύματα στα οστά των γνάθων.

Επίσης, σε νοσοκομειακό περιβάλλον πραγματοποιούνται περισσότερο δύσκολες και χρονοβόρες χειρουργικές επεμβάσεις τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων Για την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού stress και την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για τον ασθενή χρησιμοποιούνται ενδοφλέβια καταστολή (μέθη) ή γενική αναισθησία.

Όταν η υπάρχουσα ποσότητα οστού στις γνάθους είναι ανεπαρκής για την ικανοποιητική στήριξη προσθετικών εργασιών ή οδοντικών εμφυτευμάτων (π.χ. λόγω περιοδοντίτιδας, τραύματος ή χειρουργικής αφαίρεσης όγκων), ο γναθοπροσωπικός χειρουργός μπορεί να μεταμοσχεύσει στις ελλειμματικές περιοχές οστικά μοσχεύματα προερχόμενα από ενδοστοματικές (γένειο, κλάδος κάτω γνάθου) ή εξωστοματικές δότριες θέσεις (λαγόνιος ακρολοφία, κνήμη, κρανιακός θόλος), προκειμένου να βελτιωθεί η ποσότητα και η ποιότητα των σκληρών ιστών. Προηγείται η αναπλαστική επέμβαση (οστική αυτομεταμόσχευση) και, μετά και την ωρίμανση του οστικού μοσχεύματος (5 έως 6 μήνες), ακολουθεί η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων


Ορθογναθική Χειρουργική
Δυσαρμονίες Προσώπου - Κρανιογναθικές Ανωμαλίες

Οι δυσαρμονίες στην σκελετική ανάπτυξη μεταξύ άνω και κάτω γνάθου μπορούν να προκαλέσουν λειτουργικά και ψυχολογικά προβλήματα. Τα λειτουργικά συνίστανται σε διαταραχές της μάσησης, κατάποσης, φώνησης, αναπνοής, καθώς και σε δυσλειτουργία των κροταφογναθικών διαρθρώσεων, ενώ τα ψυχολογικά προκύπτουν από την αισθητική και κοινωνική πτυχή των ασυμμετριών αυτών.

Οι στρεβλοφυΐες δοντιών διορθώνονται με «σιδεράκια» από ορθοδοντικό. Σοβαρότερες διαταραχές στη σκελετική ανάπτυξη όμως (προγναθισμός, μικρογναθία, ή πλαγιογναθισμός)., απαιτούν διορθωτικές επεμβάσεις για τη διευθέτηση της άνω και κάτω γνάθου σε φυσιολογική, λειτουργικά και αισθητικά, θέση. Προηγείται κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία από ορθοδοντικό. Κατόπιν σωστής διαγνωστικής προσέγγισης και θεραπευτικού σχεδιασμού, το αποτέλεσμα καθίσταται απόλυτα προβλέψιμο.

Οι συγγενείς ανωμαλίες στη διάπλαση του προσώπου, (σχιστίες χειλέων, γνάθου και υπερώας κρανιοπροσωπικές δυσοστώσεις κ.ά.) προκύπτουν ως αποτέλεσμα μη φυσιολογικής εμβρυϊκής και βρεφικής ανάπτυξης. Ως μέλος ομάδας ειδικευμένων υγειονομικών, ο γναθοπροσωπικός χειρουργός έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο προσεκτικά ενορχηστρωμένο και πολλαπλών σταδίων, σχέδιο αποκατάστασης των ασθενών αυτών, με γνώμoνα πάντα τη φυσιολογική λειτουργία και εμφάνιση.


Ογκολογία Κεφαλής-Τραχήλου

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ο πλέον εξειδικευμένος χειρουργός για τη διάγνωση, προεγχειρητική αξιολόγηση και χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων και κακοήθων όγκων που αναπτύσσονται στη στοματική κοιλότητα, στα οστά των γνάθων και στο πρόσωπο. Μεταξύ άλλων ατνιμετωπίζονται οι προκαρκινικές βλάβες του βλεννογόνου του στόματος (π.χ. λευκοπλακία), ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας (π.χ. ακανθοκυτταρικός Ca), οι όγκοι των σιελογόνων αδένων (π.χ. της παρωτίδας και του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα), καθώς και καλοήθεις, αλλά επιθετικές νεοπλασματικές εξεργασίες των γνάθων (π.χ. αδαμαντινοβλάστωμα και κερατινοκύστεις).

Η υπεύθυνη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων απαιτεί επιπλέον εκπαίδευση (fellowship training) που αποκτάται μετά το χρόνο της βασικής εξειδίκευσης στη γναθοπροσωπική χειρουργική σε κατάλληλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται από ομάδα χειρουργών, ακτινοθεραπευτών και παθολόγων-ογκολόγων (Εικ. 7, Εικ. 8).


Γναθοπροσωπικό Τραύμα

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός πρέπει να έχει πλατιά εκπαίδευση και εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυματικών κακώσεων, όπως είναι τα κατάγματα της άνω και κάτω γνάθου, του οφθαλμικού κόγχου, των ζυγωματικών οστών, του μετωπιαίου οστού και του ρινοηθμοειδικού συμπλέγματος, καθώς και των θλαστικών κακώσεων των μαλακών μορίων του προσώπου.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
ΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.