Οφθαλμολογικό Τμήμα

Στο Οφθαλμολογικό Τμήμα της Βιοκλινικής Αθηνών πραγματοποιείται ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καταρράκτη με τη μέθοδο της laser φακοθρυψίας. Ο ασθενής υπόκειται σε βασικό προεγχειρητικό έλεγχο και στην συνέχεια πραγματοποιείται η επέμβαση που δεν διαρκεί παραπάνω από 5-10 λεπτά. Στη διάθεση των ασθενών βρίσκονται οι 5 κλίνες του τμήματος, καθώς και οι χώροι βραχείας νοσηλείας της Κλινικής.

Επιπλέον στο Οφθαλμολογικό Τμήμα της Βιοκλινικής Αθηνών πραγματοποιούνται:

  • Μελέτες παθήσεων κερατοειδούς
  • Αντιμετώπιση στραβισμού
  • Μελέτη και θεραπεία οφθαλμικών φλεγμονών
  • Μελέτη και αντιμετώπιση χαμηλής όρασης

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.