Ορθοπεδικό Τμήμα

Το Ορθοπεδικό Τμήμα & το Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων της Βιοκλινικής Αθηνών στελεχώνεται από άριστο ιατρικό προσωπικό με πείρα στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση όλων των Ορθοπεδικών παθήσεων. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του τμήματος είναι σύγχρονος και καλύπτει κάθε ανάγκη του επισκέπτη – ασθενή.  Οι δραστηριότητες του τμήματος απλώνονται σε ολόκληρο το φάσμα της και τις υποειδικότητες της Ορθοπεδικής, όπως τις αθλητικές κακώσεις, το άνω άκρο και το πόδι, την αρθοπλαστική των μεγάλων αρθρώσεων, τη σπονδυλική στήλη και την επείιγουσα χειρουργική των καταγμάτων.

Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων:
Εκτελούνται αρθροσκοπήσεις όλων των αρθρώσεων (γόνατο – ώμος – ποδοκνημική – ισχίο – αγκώνας – πηχεοκαρπική – υπαστραγαλική). Πιο συγκεκριμένα διενεργούνται οι ακόλουθες επεμβάσεις:

 • Αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική των χιαστών συνδέσμων (πρόσθιου – οπίσθιου) με αυτομόσχευμα ή αλλομόσχευμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης και σύνθετων συνδεσμικών βλαβών του γόνατος
 • Αρθροσκοπική μηνισκεκτομή ή μηνισκοσυρραφή σε ρήξη μηνίσκου
 • Αρθροσκοπική αποκατάσταση εξαρθρημάτων επιγονατίδας
 • Αρθροσκοπική μεταμόσχευση χονδροκυττάρων και οστεοχόνδρινων τεμαχίων σε ελλείμματα και βλάβες του χόνδρου όλων των αρθρώσεων
 • Αρθροσκοπική συρραφή του στροφικού πετάλου του ώμου
 • Αρθροσκοπική αποκατάσταση του επιχείλιου χόνδρου του ώμου
 • Αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική του ώμου
 • Αρθροσκοπική λύση συμφύσεων όλων των αρθρώσεων
 • Αρθροσκοπική αφαίρεση ελεύθερων σωματίων από όλες τις αρθρώσεις
 • Αρθροσκοπική υμενεκτομή όλων των αρθρώσεων
 • Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα
 • Διορθωτικές οστεοτομίες γόνατος και ισχίου
 • Διαδερμική και ανοικτή συρραφή του αχίλλειου τένοντα


Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπερήχων για τη διάγνωση αθλητικών κακώσεων, ενώ εφαρμόζονται με επιτυχία:
Η χρήση και έγχυση σκευασμάτων με αναπλαστικές ιδιότητες (PRP- platelet rich plasma) σε μυϊκές κακώσεις, τενοντίτιδες και αρχόμενες οστεοαρθρίτιδες
Η θεραπεία κρουστικών κυμάτων (shock wave) σε τενοντίτιδες (επικονδυλίτιδες, πελματιαία απονευρωσίτιδα)

Το τμήμα αθλητικών κακώσεων υποστηρίζεται από έμπειρους φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα μετεγχειρητικά την ταχεία αποκατάσταση των χειρουργημένων ασθενών.

Χειρουργική άκρας χειρός
Το Τμήμα Άκρας Χειρός και Μικροχειρουργικής λειτουργεί στα πλαίσια του Ορθοπεδικού Τμήματος και του Τμήματος Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής. Στόχο έχει την ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση του χεριού ύστερα από κακώσεις ή ακρωτηριασμούς, εκτελώντας επεμβάσεις αποκατάστασης των οστών, συρραφής τενόντων, αγγείων και νεύρων με μικροχειρουργικές τεχνικές, καθώς και κάλυψης δερματικών ελλειμμάτων. Υπάρχει περαιτέρω και η δυνατότητα όψιμης παρέμβασης, πραγματοποιώντας επανορθωτικές επεμβάσεις ποιοτικής βελτίωσης του χεριού ή επεμβάσεις ανακατασκευής ενός λειτουργικά εκμηδενισμένου χεριού, όπως για παράδειγμα στη μαιευτική παράλυση, σε βλάβες του βραχιονίου πλέγματος και σε άλλες συγγενείς ανωμαλίες.
Επίσης αντιμετωπίζεται επιτυχώς όλο το φάσμα της παθολογίας του χεριού και γενικότερα του άνω άκρου, όπως:

 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 • Σύνδρομο De Quervain
 • Σύνδρομο Dupuytren (ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης)
 • Ωλένια νευρίτιδα
 • Παγίδευση κερκιδικού νεύρου (radial tunnel syndrome)
 • Εκτινασσόμενος αντίχειρας ή δάκτυλο (trigger thumb – finger)
 • Βλάβη τρίγωνου χόνδρου
 • Τενοντίτιδα
 • Αρθρίτιδα στο χέρι  και στο καρπό
 • Σφυροδακτυλία
 • Άσηπτη νέκρωση μηνοειδούς
 • Κάταγμα σκαφοειδούς
 • Συνδεσμικές αστάθειες καρπού
 • Επικονδυλίτιδα
 • Ρήξη δικεφάλου


Χειρουργική άκρου ποδός
Σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές εφαρμόζονται στην αποκατάσταση παραμορφώσεων του άκρου ποδός, όπως είναι ο βλαισός μέγας δάκτυλος (Hallux Valgus), η πτώση κεφαλών των μεταταρσίων, η πλατυποδία και η κοιλοποδία. Επίσης αντιμετωπίζονται με επιτυχία εκφυλιστικές παθήσεις της περιοχής, όπως η αρθρίτιδα της ποδοκνημικής και της υπαστραγαλικής άρθρωσης, καθώς και της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης (Hallux rigidus).
Στη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του άκρου ποδός συμβάλει και η διενέργεια του πελματογραφήματος, που εκτελείται στα εξωτερικά μας ιατρεία.

Χειρουργική Σπονδυλικής στήλης
Στη Βιοκλινική Αθηνών εκτελούνται άνω των 300 επεμβάσεων ετησιώς στην σπονδυλική στήλη. Από τον αυχένα έως και την μέση, όλες οι εκφυλίστικές και παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αντιμετωπίζονται στη κλινική, ενώ οι χειρουργοί έχουν στα χέρια τους σύγχρονο ακτινολογικό  και χειρουργικό εξοπλισμό όπως το χειρουργικό μικροσκόπιο  Pentero-Zeiss. Με τη συνεργασία με τους ογκολόγους της κλινικής αντιμετωπίζονται  και υποστηρίζονατι επίσης και ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο ή άλλη νεοπλασία της σπονδυλικής στήλης.

Αρθροπλαστική μεγάλων αρθρώσεων
Η Βιοκλινική Αθηνών έχει να παρουσιάσει μια εντυπωσιακή σειρά επιτυχών επεμβάσεων αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος, έχοντας δημιουργήσει επί πολλά χρόνια μια αξεπέραστη παράδοση.

Η Ορθοπεδική παράδοση και εμπειρία γενικότερα στην Κλινική, συνδυαζόμενη με τη νέα τεχνολογική υποδομή και τη χρήση νέων υλικών, προσφέρουν τη δυνατότητα για επιτυχείς επεμβάσεις αυτού του τύπου ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών και τα πολλαπλά και σύνθετα συνήθη προβλήματα που συνοδεύουν αυτά τα περιστατικά. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων είναι η ταχύτατη κινητοποίηση των ασθενών και η ελαχιστοποίηση των μεταγγίσεων.

Επείγουσα ορθοπεδική-Κατάγματα
Νέες σύγχρονες μέθοδοι εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση των καταγμάτων και με χρήση ελάχιστα παρεμβατικών χειρουργικών τεχνικών. Έτσι πραγματοποιούνται μικρές τομές, οι οποίες περιορίζουν την αιμορραγία και συμβάλουν στην ταχύτερη κινητοποίηση του καταγματία.
Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης αντιμετωπίζονται με τη σύγχρονη μέθοδο της κυφοπλαστικής ή με διαδερμική σπονδυλοδεσία ή με την κλασσική σπονδυλοδεσία σε περίπτωση εκτεταμένης νευρολογικής βλάβης που χρήζει αποσυμπίεσης.
Η Βιοκλινική Αθηνών διαθέτει Μονάδα εντατικής θεραπείας, μαγνητικό και αξονικό τομογράφο, εργαλεία απαραίτητα για την αποθεραπεία του τραυματία ασθενή.

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.