Θωρακοχειρουργικό Τμήμα

Το Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος της  Βιοκλινικής Αθήνας και Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καθημερινά, με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού και των άριστα εξοπλισμένων χειρουργείων, μια ευρεία γκάμα παθήσεων σε συνεργασία με όλα τα διαγνωστικά τμήματα και τις άλλες ειδικότητες της Κλινικής.

Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό, την εμπειρία και την παράδοση της Κλινικής, το Τμήμα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει χειρουργικά νεοπλασματικά νοσήματα του πνεύμονα, του μεσοθωρακίου ή του υπεζωκότα και να πραγματοποιεί όλη τη γκάμα των θωρακοσκοπικών επεμβάσεων (VAT).

Η συνήθης δραστηριότητα του τμήματος περιλαμβάνει:

 • αντιμετώπιση τραύματος πνευμοθώρακα
 • παροχετεύσεις πλευριτικών συλλογών
 • πνευμονεκτομές
 • λοβοτομές
 • τμηματεκτομές
 • μεσοθωρακοσκοπήσεις
 • πλευροδεσίες
 • αποφλοιώσεις υπεζωκότα
 • χειρουργική αντιμετώπιση εμφυσήματος
 • βρογχοσκόπηση
 • ενδοβρογχικές κρυοπηξίες για την αντιμετώπιση ενδοβρογχικών όγκων.

 

Επιστροφή

Οι Βιοκλινικές συνεργάζονται και με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.