ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

<<πίσω

Τμήμα Μαιευτικής

Η γυναικολογία αντιπροσωπεύει ένα ευρύτατο και εξελισσόμενο πεδίο της σύγχρονης χειρουργικής και είναι το αντικείμενο που μεταξύ άλλων έχει προνομιακά ωφεληθεί από την εφαρμογή των λαπαροσκοπικών τεχνικών. Στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης λειτουργεί ολοκληρωμένο Γυναικολογικό – Μαιευτικό Τμήμα.

Το Μαιευτικό Τμήμα αντιπροσωπεύει τη μακρά παράδοση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Κλινικής για το αντικείμενο. Υπάρχουν όλες οι τεχνικές δυνατότητες όπως Τοκοκαρδιογράφος, Υπέρηχοι και σύγχρονες μαιευτικές αίθουσες, αλλά και μαιευτικές υποδομές, όπως το Τμήμα Ανώδυνου Τοκετού. Παρέχεται φυσικά πλήρης μαιευτική και γυναικολογική κάλυψη όλο το 24ωρο.
Επίσης, στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Τοκετός Μίας Ημέρας», σύμφωνα με το οποίο η επίτοκος επιστρέφει στην οικία της 24 ώρες μετά τον φυσιολογικό τοκετό.

Text size:
BioCatAthens
Θεσ/κης:
2310 372 600