fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4582200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Κολλώδης Ωτίτιδα

Του Ιωάννη Αηδόνη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Τι είναι η κολλώδης ωτίτιδα;

Κολλώδης ωτίτιδα ονοµάζεται η συσσώρευση υγρού στην τυµπανική κοιλότητα, την περιοχή, δηλαδή, που βρίσκεται πίσω από το τύµπανο. Η συσσώρευση του υγρού επηρεάζει την κίνηση της τυµπανικής µεµβράνης και των ακουστικών οσταρίων, τα οποία περιβάλλονται από παχύρρευστη βλέννα. 

Τι προκαλεί την κολλώδη ωτίτιδα;

Κύρια αιτία της πρόκλησης κολλώδους ωτίτιδας αποτελεί η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας. Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι ένας σωλήνας που συνδέει την τυµπανική κοιλότητα µε τη µύτη, επιτρέποντας τη διέλευση του αέρα εντός της κοιλότητας. Βοηθάει επίσης και στην εξισορρόπηση της πίεσης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι επαναλαµβανόµενες φλεγµονές στην περιοχή αυτή συντελούν στην ανάπτυξη κολλώδους ωτίτιδας.

Ποιος πάσχει συνήθως από κολλώδη ωτίτιδα;

Η πάθηση αυτή προσβάλλει σε µεγάλη πλειονότητα τα παιδιά, αλλά µπορεί να αφορά και σε µεγαλύτερες ηλικίες. ∆εν είναι κληρονοµική, αλλά υπάρχουν µερικές κατηγορίες ασθενών µε αυξηµένο ποσοστό κολλώδους ωτίτιδας, όπως σε περιπτώσεις κυστικής ίνωσης ή σύνδροµο Down.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κολλώδους ωτίτιδας;

Τα µικρά παιδιά µε κολλώδη ωτίτιδα µπορεί συχνά να αντιµετωπίσουν προβλήµατα επικοινωνίας, µε επιπρόσθετη επιβάρυνση στην εκµάθηση της γλώσσας. Η κολλώδης ωτίτιδα προκαλεί πάντοτε βαρηκοΐα, ενώ σπάνια σχετίζεται µε πόνο ή αίσθηµα βάρους- πληρότητας του αυτιού.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται µε ωτοµικροσκόπηση, εξέταση, δηλαδή, των αυτιών µε µικροσκόπιο. Στη διάγνωση, επίσης, συµβάλλει η τυµπανοµετρία. Με την εξέταση αυτή, εκτιµάται η κινητικότητα της τυµπανικής µεµβράνης και ανιχνεύεται η παρουσία υγρού εντός της τυµπανικής κοιλότητας. Τέλος, µε την ακοοµέτρηση µπορεί να καθοριστεί ο βαθµός της προκαλούµενης βαρηκοΐας.

Θεραπεία

Σε ήπιες περιπτώσεις µε µικρού βαθµού βαρηκοΐας, δεν απαιτείται χειρουργική παρέµβαση. Αντίθετα, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έως ότου η πάθηση αυτοιαθεί. Στις περιπτώσεις, όµως, που η ποσότητα του υγρού είναι µεγάλη µε συνυπάρχουσα βαρηκοΐα µεγάλου βαθµού, η θεραπεία είναι είτε φαρµακευτική είτε χειρουργική.

Φαρµακευτική θεραπεία

Μπορεί να χορηγηθούν αντιισταµινικά, αντιβιοτικά ή κορτιζονούχα σκευάσµατα (ρινικά σπρέι ή σιρόπι) ή συνδυασµός αυτών, ανάλογα µε τη βαρύτητα της κατάστασης και τις προτιµήσεις του θεράποντα γιατρού. Επίσης, ορισµένες φορές συστήνεται και η χρήση της συσκευής Otovent, µε την οποία ο ασθενής ωθεί ουσιαστικά αέρα µέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας στην τυµπανική κοιλότητα.

Χειρουργική θεραπεία

Σε περιπτώσεις αποτυχίας της φαρµακευτικής αγωγής ή σε σοβαρές περιπτώσεις (εκφύλιση, ατελεκτασία τυµπανικής µεµβράνης), συνιστάται η χειρουργική παρέµβαση. Γίνεται τυµπανοτοµή, αναρρόφηση του κολλώδους υγρού και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισµού (grommets). Η επέµβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία στους ενήλικες, ενώ στα παιδιά υπό γενική αναισθησία. Μπορεί, επίσης, να συνδυαστεί και µε αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων – αδενοειδεκτοµή (κρεατάκια). Οι σωληνίσκοι αερισµού παραµένουν για χρονικό διάστηµα από 6 έως 12 µήνες. Σπάνια, µετά την αποβολή τους µπορεί να αναπτυχθεί ξανά κολλώδης ωτίτιδα, οπότε και πρέπει να ξαναγίνει εκ νέου τοποθέτηση σωληνίσκων.

Μετεγχειρητικές οδηγίες

Είναι πολύ σηµαντική η αποφυγή διαβροχής του αυτιού. Στο µπάνιο συνιστάται η χρήση ωτοασπίδων ή ενός τεµαχίου βαµβακιού εµποτισµένο σε ελαιόλαδο ή βαζελίνη, το οποίο τοποθετείται στον ακουστικό πόρο. Στη θάλασσα µπορεί να χρησιµοποιηθούν ειδικές ωτοασπίδες (earbandit).

Η αεροπορική πτήση δεν αποτελεί πρόβληµα. Αντίθετα, ο σωληνίσκος αερισµού επιτρέπει την καλύτερη εξίσωση των ατµοσφαιρικών πιέσεων.

Καλό είναι να γίνεται επανεξέταση του ασθενούς κάθε 3 περίπου µήνες έως ότου αποβληθούν οι σωληνίσκοι.

Επίσης, συνιστάται η τοποθέτηση αντιβιοτικών σταγόνων µία φορά την εβδοµάδα.

Διαδερμική Δισκεκτομή

Ανοιχτή Πεταλεκτομή

Αηδόνης Αθ. Ιωάννης,  MD, Ph.D
Χειρουργός – Ωτορινολαρυγγολόγος,
Επιστηµονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

2018-05-09T12:00:25+00:00