fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4582200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ laser. Πόσο εξασφαλισµένες είναι η επιτυχία και η ασφάλεια της µεθόδου;

Του Κωνσταντίνου Ξηρομερίτη Βιοκλινική Αθηνών

Το ενδοφλέβιο laser είναι η πιο εξελιγµένη και ιδιαίτερα ασφαλής µέθοδος αντιµετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας και των ενοχλητικών κιρσών των κάτω άκρων. Απώτερος σκοπός της συγκεκριµένης θεραπευτικής τεχνικής είναι ο ενδοαυλικός αποκλεισµός είτε της µείζονος είτε της ελάσσονος σαφηνούς φλέβας που εµφανίζει βαλβιδική ανεπάρκεια και αδυνατεί να επαναπροωθήσει το σύνολο της ποσότητας του αίµατος που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της προς την καρδιά, µε αποτέλεσµα αυτό να παλινδροµεί και εν τέλει να λιµνάζει σε παράπλευρες αυτής φλέβες δηµιουργώντας τους αντιαισθητικούς κιρσούς.

Πλεονεκτήµατα µεθόδου

Τα πλεονεκτήµατα της ενδοαυλικής θεραπείας µε τη χρήση Laser, αντί της κλασικής σαφηνεκτοµής, είναι πολλά και ιδιαίτερα σηµαντικά:

  • Η ενδοαυλική θεραπεία µε τη χρήση θερµικής ενέργειας Laser ουσιαστικά προκαλεί σύµπτυξη των τοιχωµάτων της φλέβας, συρρίκνωσή της και οριστικό σφράγισµα του αυλού της, µην επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο παλινδρόµηση του αίµατος που προκαλεί τη δηµιουργία κιρσών.
  • Επειδή δεν πραγµατοποιείται εκτοµή της φλέβας και εποµένως δεν συντελείται ιδιαίτερος τραυµατισµός, µετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως αιµορραγία, µείζονα αιµατώµατα και µετεγχειρητικό άλγος, απουσιάζουν εντελώς ή περιορίζονται στο ελάχιστο.
  • Επιπρόσθετα, συγκρίνοντάς τη µε την κλασική χειρουργική αντιµετώπιση, η ενδοφλεβική θεραπεία µε laser έχει πολύ µικρότερα ποσοστά υποτροπής (3%-4% περίπου στη δεκαετία), ενώ δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να επανέλθει άµεσα στις καθηµερινές δραστηριότητές του.
  • Είναι µια ανώδυνη, απόλυτα ασφαλής µέθοδος, που ταυτόχρονα συνοδεύεται και από άψογο αισθητικό αποτέλεσµα.

Εφαρµογή της µεθόδου

Διενεργείται υπό ταυτόχρονη υπερηχογραφική καθοδήγηση και περιλαµβάνει την προώθηση ενός λεπτού καθετήρα laser που στην κορυφή του φέρει την οπτική ίνα στο εσωτερικό της σαφηνούς φλέβας και την προώθησή του έως και 1 µε 2 εκ. απόσταση από τη σαφηνοµηριαία συµβολή (σηµείο που η µείζων σαφηνής συναντά τη µηριαία φλέβα). Κατά µήκος της φλέβας γίνεται έγχυση τοπικού αναισθητικού διαλύµατος (tumes cence anaesthesia) και στη συνέχεια η θερµική ενέργεια (laser) προκαλεί την ανάπτυξη θερµοκρασιών έως και 120 βαθµών Κελσίου, προκαλώντας τη συρρίκνωση και το ολοκληρωτικό σφράγισµα του ανεπαρκούντος φλεβικού αυλού. Mικρές τοπικές κιρσεκτοµές µέσα από πολύ µικρές οπές διαµέτρου ακόµα και µικρότερης του χιλιοστού ολοκληρώνουν µε απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία.

Όπως προαναφέρθηκε, η µέθοδος είναι ιδιαίτερα ασφαλής και αποτελεί στις µέρες µας τη ναυαρχίδα στην αντιµετώπιση των φλεβικών κιρσών παγκοσµίως. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών επιτυχίας που καταγράφει η συγκεκριµένη τεχνική συνιστάται επίσηµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Deutsche GesellschaftfuerPhlebologie, την Αµερικανική Αγγειοχειρουργική Κοινότητα και το American Venous Forum έναντι της κλασικής σαφηνεκτοµής. Οι πιθανότητες επιπλοκής µειώνονται περαιτέρω µέσω της υψηλής εξειδίκευσης του αγγειοχειρουργού και την ταυτόχρονη παρουσία κατάλληλης υποδοµής και υψηλής τεχνολογίας που απαιτείται για τη διενέργειά της.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
Αγγειοχειρουργός, Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Κέντρου ∆ιάγνωσης και
Θεραπείας Φλεβικών Παθήσεων της Βιοκλινικής Αθηνών

 

2018-06-13T16:40:26+00:00