fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Νεοπλάσµατα θυρεοειδούς και ενδοκρινών αδένων

Του Παναγιώτη Γλεντή Βιοκλινική

Σύγχρονη διάγνωση και αντιµετώπιση

Ο καρκίνος των ενδοκρινών αδένων είναι µια οµάδα σπάνιων διαφορετικών τύπων καρκίνου, οι οποίοι προσβάλλουν τους ενδοκρινείς αδένες, µε πιο συχνό τον καρκίνο του θυρεοειδούς.

Στην Ελλάδα εµφανίζονται περίπου 250 νέοι ασθενείς µε καρκίνο στον θυρεοειδή κάθε χρόνο. Οι άλλοι τύποι ενδοκρινικού καρκίνου, όπως των επινεφριδίων, της υπόφυσης, των παραθυρεοειδών αδένων, των νησιδίων του παγκρέατος κ.λπ., είναι εξαιρετικά σπάνιοι και πολύ σπανιότεροι από τον καρκίνο του θυρεοειδούς.

Σπάνια είναι και τα λεγόµενα Σύνδροµα Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλασίας (Multiple Endocrine Neoplasia Syndromes MEN-I & MEN-II). Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει γενετική προδιάθεση και παρουσιάζονται ταυτόχρονα νεοπλάσµατα σε οµάδες τριών διαφορετικών ενδοκρινών αδένων.

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ένας καρκίνος που έχει εξαιρετικά καλή πρόγνωση και πολύ υψηλά ποσοστά ίασης (>95%).

Η αντιµετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς, αλλά και όλων των άλλων καρκίνων των ενδοκρινών αδένων, απαιτεί εξειδικευµένη οµάδα ιατρών, καλή συνεργασία και σύγχρονο εξοπλισµό, ώστε να γίνει έγκαιρη και ασφαλής διάγνωση του προβλήµατος, σωστή και πλήρης αντιµετώπιση και πλήρης µετεγχειρητική ή µεταθεραπευτική παρακολούθηση (follow up).

Γι’ αυτό τον λόγο χρησιµοποιούµε τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία που υπάρχουν σήµερα και µας βοηθούν στην αντιµετώπιση αυτών των παθήσεων. Συγκεκριµένα:

Υπερηχογράφηµα Θυρεοειδούς µε Ελαστογραφία και Aνάλυση Αγγείωσης

Η υπερηχογραφική ελαστογραφία είναι µια νέα τεχνική, που χρησιµοποιείται για να αξιολογεί την ελαστικότητα ή τη σκληρότητα µιας θυρεοειδικής βλάβης, πράγµα που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την πιθανότητα κακοήθειας αυτής της βλάβης. 

Η ποσοτικοποίηση αιµατικής ροής (Q analysis) είναι µια τεχνική που επιτρέπει τον προσδιορισµό της αιµάτωσης µιας ύποπτης βλάβης του θυρεοειδούς, αλλά και τον καθορισµό της κατάνοµης της αιµάτωσής του, τα οποία µας δίνουν χρήσιµα στοιχεία για τη φύση της.

PET-CT, Σπινθηρογράφηµα Θυρεοειδούς,
Παραθυρεοειδών (99m)
Tc-MIBI, Octreo-scan, MIBG

Είναι ειδικές τεχνικές πυρηνικής ιατρικής, εξαιρετικά ευαίσθητες, που µας βοηθούν στην ανίχνευση ορµονικά υπερδραστήριων ενδοκρινικών και νευροενδοκρινικών όγκων, οι οποίοι δεν ανιχνεύονται µε άλλες µεθόδους.

Στις τεχνικές αυτές, εκµεταλευόµαστε την ιδιότητα των ενδοκρινών καρκινικών κυττάρων να προσλαµβάνουν κάποιο ραδιοσηµασµένο χηµικό στοιχείο ή µόριο στο εσωτερικό τους. Αυτό γίνεται εκλεκτικά, δηλαδή συµβαίνει µόνο στα παθολογικά κύτταρα, σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισµού τα οποία δεν προσλαµβάνουν αυτά τα µόρια.

Σαν αποτέλεσµα και µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων (γ-κάµερα, PET-SCAN) λαµβάνουµε εικόνες, οι οποίες δείχνουν µε πολύ καλή ευαισθησία και ειδικότητα την εντόπιση και την έκταση του καρκίνου. Με αυτές τις τεχνικές έχουµε, επίσης, τη δυνατότητα να εντοπίζουµε στη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης µικρούς ή κρυµµένους καρκίνους και µεταστατικές εστίες και να τις αφαιρούµε µε πολύ καλά αποτελέσµατα.

Ενδοκρινική Χειρουργική

Η ογκολογική χειρουργική στον καρκίνο του θυρεοειδούς, άλλα και των άλλων ενδοκρινών αδένων, απαιτεί εξειδίκευση και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό.

Η οµάδα µας χρησιµοποιεί τις πιο σύγχρονες, ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές στην αντιµετώπιση του καρκίνου των ενδοκρινών αδένων, όπως:

 1. Eλάχιστα Επεµβατική Θυρεοειδεκτοµή (Minimal Access Thyroidectomy)
  Είναι επέµβαση αφαίρεσης του θυρεοειδούς, η οποία γίνεται µέσω µικροσκοπικών τοµών και µε χρήση πλαστικής αποκατάστασης, µε αποτέλεσµα να µη φαίνεται µετεγχειρητικά ουλή.
  Επίσης, η χρήση ειδικών νευροδιεγερτών και χειρουργικού µικροσκοπίου εξασφαλίζει τη διαφύλαξη και διατήρηση της λειτουργικότητας πολύ ευαίσθητων ανατοµικών δοµών που γειτνιάζουν µε τον θυρεοειδή, όπως τα λαρυγγικά νεύρα και οι παραθυρεοειδείς αδένες.
 2. Ελάχιστα Επεµβατική Ραδιοϊσοτοπικά Κατευθυνόµενη Παραθυρεοειδεκτοµή
  (Radio-Guided Minimally Invasive Parathyroidectomy)
  Είναι επέµβαση αφαίρεσης των παραθυρεοειδών αδένων, οι οποίοι λόγω του µικροσκοπικού µεγέθους τους είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστούν. Με την τεχνική αυτή εντοπίζουµε µε µεγάλη ακρίβεια τον αδένα που πάσχει και η αφαίρεση γίνεται στοχευµένα, χωρίς καµία κάκωση των γειτονικών οργάνων.
 3. Ροµποτική Επινεφριδεκτοµή µε χρήση του ροµποτικού συστήµατος Da Vinci SiHD για αφαίρεση
  πρωτοπαθούς ή µεταστατικού καρκίνου των επινεφριδίων
 4. Ροµποτική Παγκρεατεκτοµή µε χρήση του ροµποτικού συστήµατος Da Vinci SiHD για αφαίρεση κακοήθων όγκων νησιδίων πακρέατος 
  Το ροµποτικό σύστηµα Da Vinci SiHD είναι ό,τι πιο εξελιγµένο υπάρχει σήµερα στην ελάχιστα επεµβατική ενδοκρινική χειρουργική.
  ∆ιαµέσου µικρών οπών, και µε χρήση τρισδιάστατης υψηλής ευκρίνειας απεικόνισης, καθώς και µε τη χρήση ειδικών εργαλείων που το σύστηµα διαθέτει, επιτυγχάνουµε υψηλή αποτελεσµατικότητα και θεραπεία σε επεµβάσεις που χρειάζονται µεγάλη λεπτότητα και ακρίβεια χειρισµών.>

Ενδοκρινολογική και Ογκολογική Αντιµετώπιση και παρακολούθηση

Κάθε ασθενής µε καρκίνο θυρεοειδούς ή άλλον ενδοκρινικό καρκίνο παρακολουθείται από εξειδικευµένο ενδοκρινολόγο, ώστε να εξασφαλίζουµε ότι είτε κατά τη διάρκεια της θεραπείας είτε µετεγχειρητικά δεν θα διαταραχθεί η ορµονική ισορροπία του οργανισµού.

Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην όλη αντιµετώπιση του ασθενούς έχει ο ογκολόγος – παθολόγος, ο οποίος, εκτός από τις εξειδικευµένες φαρµακευτικές θεραπείες που εφαρµόζει, εντάσσει τον ασθενή σε ένα πρόγραµµα µετεγχειρητικής παρακολούθησης (follow up schedule), ώστε να εξασφαλίσουµε ότι ο καρκίνος δεν θα επιστρέψει ή εάν επανεµφανιστεί, να διαγνωστεί έγκαιρα και να θεραπευτεί.

Ογκολογικό συµβούλιο

Το ογκολογικό συµβούλιο είναι το επιστέγασµα για τη σωστή αντιµετώπιση κάθε ογκολογικού ασθενούς, αποτελείται από τη χειρουργική µας οµάδα, τον ειδικό ενδοκρινολόγο, τον παθολόγο – ογκολόγο, τον πυρηνικό ιατρό, τον ειδικό ακτινοδιαγνώστη, τον παθολογοανατόµο, τον κυτταρολόγο, τον µοριακό βιολόγο και τον γενετιστή.

Το ογκολογικό συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη µελέτη κάθε ασθενούς ξεχωριστά, καθώς και για τον καθορισµό της καταλληλότερης µορφής θεραπείας, µε βάση την πιο σύγχρονη παγκόσµια γνώση και πρακτική.

Η χρήση όλων αυτών των δυνατοτήτων, που η εξειδικευµένη οµάδα µας διαθέτει, εξασφαλίζει άριστο αποτέλεσµα, υψηλότατα ποσοστά θεραπείας και ταχύτατη περίοδο ανάρρωσης και επάνοδο του ασθενούς στις καθηµερινές ασχολίες και την εργασία του.

 

Παναγιώτης Κ. Γλεντής MD, Ph.D
Ειδικός Ογκολόγος Χειρουργός,
Ελάχιστα Επεµβατικής – Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής,
Επιστηµονικός Συνεργάτης
ΒιοΚλινική Αθηνών & Πειραιά

2020-01-13T17:02:08+00:00