fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Ενδοσκοπική Μυοτοµή (POEM)

Του Νικόλαου Ελευθεριάδη  Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

H ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Η µόνη ρεαλιστική επιλογή ακόµη και σε βαριές αχαλασίες, όταν όλες οι άλλες θεραπείες απέτυχαν ή αντενδείκνυνται

Tι είναι η αχαλασία οισοφάγου;

Η αχαλασία οισοφάγου είναι µια σπάνια, χρόνια, καλοήθης νόσος του οισοφάγου, µε διαδοχικά επιδεινούµενη δυσφαγία. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1.500 µε 2.000 ασθενείς. Η αχαλασία προσβάλλει όλες τις ηλικίες -από παιδιά έως υπερήλικες- και η αιτιολογία της είναι άγνωστη. Πιθανολογούνται µηχανισµοί αυτοανοσίας. 

Στην αχαλασία πάσχει ο µυς του οισοφάγου στο σηµείο που ενώνεται µε τον στόµαχο, ο γνωστός «καρδιακός» σφιγκτήρας, ο οποίος δεν χαλαρώνει κι έτσι οι τροφές και το νερό µένουν στον οισοφάγο και επιστρέφουν πίσω µε τη µορφή ανάρροιας, η οποία λανθασµένα µπορεί να εκληφθεί ως παλινδρόµηση.

Οι ασθενείς σταδιακά δεν µπορούν να πιουν νερό (πνίγονται), υποσιτίζονται, έχουν απώλεια βάρους και µπορεί να πάσχουν από κατάθλιψη. Σε τελικά στάδια ο οισοφάγος διατίνεται, γίνεται σιγµοειδής ενίοτε µεγαοισοφάγος, οι τροφές παραµένουν στον θώρακα και µπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως αρρυθµίες από πίεση και βαριές πνευµονίες από εισρόφηση.

Η διάγνωση της αχαλασίας γίνεται µε µία από τις τρεις µεθόδους:

Α. γαστροσκόπηση (εφόσον ο ενδοσκόπος υποπτευθεί τη νόσο)

Β. Ακτινογραφία οισοφάγου

Γ. Μανοµετρία οισοφάγου, ιδίως η σύγχρονη υψηλής ευκρίνειας µανοµετρία οισοφάγου, που τεκµηριώνει τη διάγνωση και καθορίζει τον τύπο της αχαλασίας, είναι πολύ σηµαντική για την τελική επιλογή της θεραπείας.

Ποιοι ήταν οι παλαιότεροι τρόποι αντιµετώπισής της;

Οι παλαιότερες και ξεπερασµένες πλέον στις µέρες µας θεραπευτικές επιλογές που είχε ένας ασθενής µε αχαλασία ήταν τρεις:

Α. ∆ιαστολή µε µπαλόνι

Β. Έγχυση βοτουλινικής τοξίνη (Botox) στη ΓΟΣ

Γ. Από το 1913 η χειρουργική ή λαπαροσκοπική ή ροµποτική µυοτοµή κατά Heller.

Όλες οι παλιές θεραπείες για την αχαλασία είχαν πολλές αποτυχίες, υποτροπές και σοβαρές επιπλοκές, όπως διάτρηση σε διαστολή µε µπαλόνι έως 3%-4%, ακόµη και στα καλύτερα χέρια (θνητότητα σε περίπτωση διάτρησης έως 1%), αποτυχίες και σοβαρές επιπλοκές από τη Heller (ανεπαρκής µυοτοµή, βαριά παλινδρόµηση, στενώσεις από αντιπαλινδροµικές επεµβάσεις έπειτα από Heller, διαφυγές κ.λπ.), ενώ δεν έδιναν λύση σε αποτυχία προηγούµενων θεραπειών, καθώς και σε βαριές, τελικού σταδίου αχαλασίες ή σε επιπλεγµένες περιπτώσεις αχαλασίας (complex achalasia).

Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις στη σύγχρονη ενδοσκοπική θεραπεία της αχαλασίας οισοφάγου;

Η καινοτόµος ενδοσκοπική µυοτοµή, γνωστή ως µέθοδος POEM (PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY), είναι η σύγχρονη, ελάχιστα επεµβατική, µακροχρόνια θεραπεία όλων των τύπων και σταδίων της αχαλασίας οισοφάγου, που γίνεται σαν µια γαστροσκόπηση και δίνει οριστική λύση σε όλες τις περιπτώσεις αχαλασίας, ακόµη και σε βαριές και επιπλεγµένες αχαλασίες, όπου όλες οι άλλες µέθοδοι θεραπείας απέτυχαν ή αντενδείνυνται. Η µέθοδος POEM αποτελεί πλέον τη θεραπεία πρώτης εκλογής σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις αχαλασίας.

Η µέθοδος POEM πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια µιας απλής γαστροσκόπησης, σε αίθουσα χειρουργείου ή ενδοσκοπικό εργαστήριο, απαιτεί διασωλήνωση του ασθενούς, αλλά γίνεται αποκλειστικά ενδοσκοπικά. Oι ασθενείς κινητοποιούνται και σιτίζονται αυθηµερόν, εξέρχονται την εποµένη και επανέρχονται σε όλες τις δραστηριότητές τους άµεσα, εντός ολίγων ηµερών µετά την επέµβαση. Τα στάδια του POEM σε ασθενείς µε αχαλασία που υποβλήθηκαν στη µέθοδο POEM στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης.

Ποια τα πλεονεκτήµατα της ενδοσκοπικής µυοτοµής- POEM;

Η µέθοδος POEM είναι σχετικά ανώδυνη και αναίµακτη, δεν αφήνει ουλή κι έχει χαµηλό κόστος σε σύγκριση µε ένα ανοιχτό ή ακόµη και λαπαροσκοπικό αλλά αιµατηρό και επώδυνο χειρουργείο. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι πολύ βραχύς και οι ασθενείς επανέρχονται σε όλες τις δραστηριότητές τους άµεσα εντός ολίγων ηµερών.

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του POEM είναι ότι προσεγγίζει τον πάσχοντα µυ του οισοφάγου άµεσα και εύκολα διά του υποβλεννογονίου tunnel, επιτρέποντας µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα ακόµη και µεγάλου µήκους µυοτοµή, που είναι απαραίτητη για να λυθεί το πρόβληµα της δυσφαγίας σε τύπους ΙΙ και ΙΙΙ αχαλασίας. Ανάλογου µήκους µυοτοµή είναι αδύνατη µε οποιαδήποτε άλλη από τις παλαιότερες µεθόδους. Επιπλέον, δεν απαιτείται αντιπαλινδροµική επέµβαση, γιατί οι φυσιολογικοί αντιπαλινδροµικοί µηχανισµοί παραµένουν άθικτοι.

Επίσης, η µέθοδος POEM µπορεί να εφαρµοστεί ακόµη και σε προχωρηµένες µορφές αχαλασίας, σε επιβαρυµένους, ηλικιωµένους ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου, σε περιπτώσεις αποτυχίας προηγούµενων θεραπειών, όπως η παλιά χειρουργική ή λαπαροσκοπική µυοτοµή Heller ή η διαστολή µε µπαλόνι, όπως σε πολλούς από τους ασθενείς του κ. Ελευθεριάδη.

Η προσωπική εµπειρία του κ. Ν. Ελευθεριάδη από την εφαρµογή της ενδοσκοπικής µυοτοµής-POEM στην Ελλάδα

Η κ. Ν. Ελευθεριάδης είναι ο πρώτος που έφερε και εφάρµοσε τη µέθοδο POEM στην Ελλάδα ήδη από το 2013, την οποία και εφαρµόζει πλέον σε επίπεδο ρουτίνας, ενώ έχει στο ενεργητικό του πάνω από 100 διαδοχικές επιτυχείς επεµβάσεις ενδοσκοπικής µυοτοµής POEM σε ασθενείς µε διαγωσµένη αχαλασία οισοφάγου, γεγονός που τον καθιστά έγκριτο και επίσηµα αναγνωρισµένο µέλος της διεθνούς οµάδας POEM.

Ο κ. Νίκος Ελευθεριάδης έχει να δείξει µόνο επιτυχίες, όχι µόνο σε απλές, αλλά ακόµη και σε βαριές και επιπλεγµένες περιπτώσεις αχαλασίας, εκεί όπου όλες οι άλλες µέθοδοι απέτυχαν ή αντενδείκνυνται, ενώ συµµετέχει µε ασθενείς του ως αναγνωρισµένο κέντρο POEM σε πολυκεντρικές µελέτες της παγκόσµιας οµάδας POEM. Έως και έξι χρόνια µετά, όλοι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στο POEM από τον κ. Ελευθεριάδη είναι καλά στην υγεία τους και η ζωή τους επανήλθε στο φυσιολογικό.

Γι’ αυτό τον λόγο ασθενείς µε αχαλασία ίδρυσαν τον Ελληνικό Σύλλογο για την Αχαλασία (ΕΕΜΑΑ∆ΚΟ), στον οποίο ο κ. Ελευθεριάδης είναι πρόεδρος, προκειµένου να προασπίσουν την ποιότητα ζωής, αλλά και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασθενείς µε αχαλασία.

 

Νικόλαος Παν. Ελευθεριάδης, Md, Febgh
Ειδικός Eπεµβατικός
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος,
Επιστηµονικός Συνεργάτης
ΒιοKλινική Θεσσαλονίκης

 

2020-01-13T17:27:23+00:00