fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου

Του Ιωάννη Ράλλη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης


Το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου είναι μία από τις πιο συχνές νοσολογικές οντότητες στην Ορθοπαιδική. 

Περίπου το 30% των ατόμων στην εφηβική ηλικία τους έχουν βιώσει αυτό το πρόβλημα, με άλλοτε άλλη βαρύτητα.

Όσο αφορά την παθογένεση του συνδρόμου αποτελεί ένα αίνιγμα και οι πολλές θεραπευτικές μέθοδοι αντικατοπτρίζουν την έλλειψη ακριβούς γνώσεως όσο αναφορά τους αιτιογόνους μηχανισμούς.

Υπάρχουν και άλλες παθολογίες με παρόμοια συμπτωματολογία που πρέπει να μη συγχέονται με τον επιγονατιδομηριαίο πόνο, όπως η αποφυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος, η αποφυσίτιδα του κάτω πόλου της επιγονατίδος, η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα και το σύνδρομο υμενικής πτυχής.

Το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου περιγράφεται και ως χονδρομαλάκυνση επιγονατίδος, όπως κυρίως κυριάρχησε ως όρος στις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Έκτοτε άρχισε να εγκαταλείπεται, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν αποδείχτηκε άμεση σύνδεση μεταξύ του πρόσθιου πόνου της επιγονατίδος και της χονδρομαλάκυνσης της επιγονατίδος.

Τη δεκαετία του ’70 εισήχθη η έννοια του κακώς ευθυγραμμισμένου εκτατικού μηχανισμού (αυξημένη γωνία Q, πλάγια μετατόπιση της επιγονατίδος, έξω στροφή της επιγονατίδος), με αποτέλεσμα τη μηχανική υπερφόρτωση της επιγονατίδος ή της μηριαίας τροχιλίας.

Η κατάσταση αυτή αποδόθηκε ως σύνδρομο αυξημένης εξωτερικής πιέσεως.

Για αρκετά χρόνια το σύνδρομο της κακής ευθυγράμμισης του εκτατικού μηχανισμού θεωρήθηκε ως η κύρια αιτία του επιγονατιδομηριαίου πόνου και πολλές χειρουργικές τεχνικές αναπτύχθηκαν για την αποκατάσταση της ανατομικής αυτής διαταραχής.

Σήμερα η μηχανική αυτή θεωρία δέχθηκε σοβαρές κριτικές και μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των περίπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων για την αιτία αυτή.

Στη δεκαετία του 1990 παρατηρήθηκε ότι το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου εμφανίζεται συχνότερα σε φυσιολογικά ανατομικά γόνατα και ότι ο πόνος οφείλεται σε υπερβολική φόρτιση των μαλακών ιστών ή της οστικής επιφάνειας.

Επίσης, με την πρόοδο της επιστήμης και την περαιτέρω μελέτη της παθολογίας εμφανίστηκαν και άλλες έννοιες σε μικροσκοπικό και βιοχημικό επίπεδο που στηρίχθηκαν σε ιστολογικές και ιστοχημικές μεθόδους.

Ενοχοποιήθηκαν τοπική ισχαιμία και υποξία στην περιοχή των καθεκτικών συνδέσμων, στην οποία αποδόθηκαν εκφύλιση των νευριδίων, πλουσιότερο δίκτυο μικρών αγγείων και παρουσία βιοχημικών παραγόντων, που προκαλούν πόνο και φλεγμονή (προσταγλανδίνη Ε2, βραδυκινίνη, ισταμίνη κ.ά.).

Οι καινούργιες αυτές ιδέες είναι πεδίο εντατικής έρευνας και πάνω σε αυτές πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον νέες καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Την τελευταία εικοσαετία και με την είσοδο και την εξέλιξη της αρθροσκόπησης, διαπιστώνεται όλο και περισσότερο ότι στο σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου συμμετέχει ουσιαστικά και η ύπαρξη υμενικών πτυχών.

Οι υμενικές πτυχές είναι εμβρυολογικά υπολείμματα μέσα στην άρθρωση του γόνατος, οι οποίες μπορεί να αποτελούν το αποκλειστικό αίτιο του πόνου στο γόνατο.
Η αντιμετώπιση του συνδρόμου επιγονατιδομηριαίου πόνου μπορεί να εμπεριέχει πολλά σκέλη.

Αρχικά με διαμόρφωση της καθημερινότητας του ασθενούς, με φυσιοθεραπείες, ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών κάτω άκρου και φαρμακευτική αγωγή.

Σε περίπτωση αποτυχίας των συντηρητικών μέσων, η αρθροσκόπηση είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης, μόνη ή σε συνδυασμό και με άλλη επέμβαση, για να διορθωθεί διεγνωσμένη υπάρχουσα ανατομική διαταραχή.

Στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης λειτουργεί εξειδικευμένο Εξωτερικό Ιατρείο για τον επιγονατιδομηριαίο πόνο.

2018-05-09T12:08:27+00:00