fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4582200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Ωλένια Νευρίτιδα

Του Γεωργίου Δερέογλου Βιοκλινική Πειραιά

Η ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα είναι µηχανική παγίδευση-βλάβη από επαναλαµβανόµενη τριβή του ωλένιου νεύρου στην περιοχή του αγκώνα, καθώς διέρχεται µέσα από τον ωλένιο σωλήνα-ωλένια αύλακα. 

Μέχρι σήµερα έχουν περιγραφεί αρκετά αίτια που ενοχοποιούνται για την πρόκληση αυτής της πάθησης. Ορισµένα από αυτά είναι εξωγενή, ενώ άλλα είναι ενδογενή ή τοπικά στην περιοχή του αγκώνα.

Αίτια της πάθησης

Μερικά από τα συχνότερα αίτια είναι:

 • Συµπίεση στην ωλένια αύλακα του αγκώνα, που αποτελεί και το συχνότερο αίτιο
 • Άµεσος τραυµατισµός του νεύρου (από κάκωση σε σκληρή επιφάνεια)
 • Χρόνιος ερεθισµός του νεύρου (σε εργάτες µε χρήση κοµπρεσέρ)
 • Συµπίεση του νεύρου στον καρπό (SyndromeGuyon’scanal)
  Γενικά αίτια νευροπάθειας, π.χ., σακχαρώδης διαβήτης, νόσος του θυρεοειδούς, µεταβολικά νοσήµατα κ.λπ.
 • Παρατεταµένη εξωτερική πίεση του ωλένιου νεύρου σε πολύωρη γενική αναισθησία
 • Ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
 • Πολύωρος ύπνος µε τον «αγκώνα πιεσµένο», ιδίως σε ασθενείς υπό µέθη (Saturday Syndrome)
 • Πολύωρη χρήση Η/Υ ή τηλεφώνου µε συνοδό πίεση – τριβή σε σκληρή επιφάνεια – γραφείο
 • Έντονη σύσπαση των καµπτήρων µυών, κινήσεις κάµψης – έκτασης του αγκώνα σε ορισµένα επαγγέλµατα (οικοδόµοι, κοµµώτριες, χειρώνακτες κ.λπ.)
 • Παλαιό κάταγµα ή εξάρθρηµα στην περιοχή του αγκώνα
 • Παραµόρφωση αγκώνα σε βλαισότητα (συγγενής ή από κάταγµα)
 • Τριβή του ωλένιου νεύρου από παρουσία οστεόφυτων
 • Πίεση του ωλένιου νεύρου λόγω παρουσίας ινώδους ταινίας του ωλένιου καµπτήρος µυός του καρπού
 • Παρουσία καλοηθών ογκιδίων του ωλένιου νεύρου (νευρινώµατα κ.λπ.) ή παρακείµενων µορίων (π.χ., γάγγλια)
 • ∆ιάφορες συγγενείς ανωµαλίες (π.χ., εξοστώσεις / βλαισός αγκώνας κ.λπ.)
 • Υπεξάρθρηµα ή εξάρθρηµα του νεύρου έµπροσθεν της παρατροχίλιας απόφυσης λόγω χαλαρής καθήλωσής του

Διαχωρισµός της πάθησης

Η ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί και να διαχωριστεί από παθήσεις όπως:

 • Σύνδροµο θωρακικής εξόδου
 • Πίεση του ωλένιου νεύρου στο κανάλι του Guyon.
 • Σύνδροµο διπλής πιέσεως ωλένιου νεύρου
 • Εκφυλιστική δισκοπάθεια του αυχένα Α7-Θ1 µε πιεστική ριζοπάθεια Α8 ρίζα
 • Μεταβολική αιτιολογία περιφερική νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου
 • Έρπης ζωστήρ ωλένιου νεύρου
 • Πολλαπλή σκλήρυνση – σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Νόσος του περιφερικού κινητικού νευρώνα
 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κ.ά.

Κλινική εικόνα ωλένιας νευρίτιδας

Η κλινική εικόνα του ασθενούς είναι χαρακτηριστική και εκφράζεται από τα παρακάτω αναφερόµενα αίτια:

 • Μούδιασµα – πόνος στα 2 τελευταία δάκτυλα (παράµεσος / µικρός δάχτυλος) ή και στον αντίστοιχο αντίχειρα
 • Αδυναµία στην κάµψη των 2 τελευταίων δακτύλων
 • Μερική αδυναµία στην κάµψη του καρπού
 • Αδεξιότητα στις λεπτές κινήσεις, π.χ., στο γράψιµο µε το µολύβι
 • Ατροφία του θέναρος
 • Απαγωγή µικρού δαχτύλου (σηµείο Wartenberg)

Ενδεικτικό της άρτιας λειτουργίας του ωλένιου νεύρου (αισθητικότητα και κινητικότητα ΑΤΑ ΚΤΑ) είναι ο νευροφυσιολογικός έλεγχος των άνω άκρων (ηλεκτροµυογράφηµα / ηλεκτρονευρογράφηµα).

Οι επίµονες ή υποτροπιάζουσες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών αντιµε-τωπίζονται χειρουργικά µε τις εξής µεθόδους:

 • Χειρουργική αποσυµπίεση του ωλένιου νεύρου «επιτόπου» («In Situ» νευρόλυση µε διάνοιξη της οροφής του ωλένιουtunnel)
 • Πρόσθια υποδόρια µεταφορά του ωλένιου νεύρου ή πρόσθια µεταφορά του ωλένιου νεύρου κάτω από µυϊκές µάζες
 • Χειρουργική οστεοτοµία της παρατροχίλιας απόφυσης

Η πιο απλή χειρουργική επέµβαση είναι η «in situ» αποσυµπίεση του ωλένιου νεύρου, που έχει το πλεονέκτηµα να αφήνει το κύριο στέλεχος του νεύρου, τους κλάδους και την αγγείωσή του άθικτα, ενώ ανακουφίζεται από τα στοιχεία που το πιέζουν στην κυρτή επιφάνεια του αγκώνα όταν βρίσκεται σε κάµψη. Αυτή η αποσυµπίεση µπορεί να είναι αρκετή για ασθενείς µε πρώιµα και ήπια ενοχλήµατα.

 

Γεώργιος Δερέoγλου
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Ενηλίκων – Παίδων, Τραυµατιολόγος – Οστεοπόρωση,
Επιστηµονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Πειραιά

2018-05-09T11:58:44+00:00