fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4582200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Άλγος καρπού

Του Ιορδάνη Μανουσαρίδη Βιοκλινική Πειραιά

Μήπως πάσχω από αρθρίτιδα  της βάσης του αντίχειρα;

Ο πόνος στον καρπό και στο χέρι απασχολεί πολλούς ασθενείς. Μία από τις αιτίες άλγους του χεριού είναι η αρθρίτιδα, που αναπτύσσεται πολλές φορές στη βασική άρθρωση του αντίχειρά µας. 

Η βασική άρθρωση του αντίχειρα είναι από τις πιο κινητές αρθρώσεις του ανθρώπινου σώµατος και επιβαρύνεται πάρα πολύ εύκολα, καθώς όλες µας τις κινήσεις και δεξιότητες των χεριών µας τις εκτελούµε χάρη της ιδιαιτερότητας αυτού του δακτύλου. Η συνεχής καταπόνηση της άρθρωσης οδηγεί σε εκφύλιση των συνδέσµων, µε επακόλουθο τη σταδιακή φθορά του χόνδρου και την αστάθεια της άρθρωσης.

Η αρθρίτιδα στη βάση του αντίχειρα αποτελεί την πιο συχνή αρθρίτιδα του χεριού και την τρίτη πιο συχνή του ανθρώπινου σώµατος. Παρουσιάζεται πιο συχνά στις γυναίκες, συνήθως µετά την 4η δεκαετία της ζωής.

Συµπτώµατα

Συνήθως οι ασθενείς παρουσιάζονται στον ορθοπαιδικό χειρουργό διαµαρτυρώµενοι για πόνο στη βάση του αντίχειρα που επεκτείνεται σε όλο τον καρπό. Αναφέρουν δυσκολία στο κλείσιµο της παλάµης, στο γύρισµα των κλειδιών σε µια κλειδαριά ή στην άρση βάρους, ιδίως όταν πρέπει να επιστρατευτεί ο αντίχειράς τους.

Τα συµπτώµατα µπορεί να ποικίλλουν, καθώς πολλές φορές µπορεί να συνυπάρχουν και άλλα προβλήµατα του χεριού που επιδεινώνουν ή και επισκιάζουν την πάθηση. Η πάθηση έχει διάφορα στάδια και ανάλογα µε τα συµπτώµατα που αναφέρει ο ασθενής υπάρχει και η ανάλογη αντιµετώπιση, που µπορεί να είναι συντηρητική ή επεµβατική.

∆ιάγνωση

Η κλινική εξέταση από εξειδικευµένο ιατρό που ασχολείται µε τη χειρουργική χεριού είναι πολλές φορές αρκετή για να θέσει τη διάγνωση. Πρέπει να λαµβάνονται ειδικές ακτινογραφίες για να σταδιοποιείται η πάθηση και για να αποκλείονται άλλες παθήσεις.

Θεραπεία

Η θεραπεία της πάθησης εξαρτάται από το στάδιο της νόσου -δηλαδή, πόσο κατεστραµµένη είναι η βασική άρθρωση του αντίχειρα-, από την κλινική εικόνα του ασθενούς και από τις απαιτήσεις του.

Στα πρώιµα στάδια της αρθρίτιδας, η συντηρητική αντιµετώπιση µε αναλγητικά-αντιφλεγµονώδη φάρµακα, µε χρήση ειδικών ναρθηκών και τροποποίηση εργασιών που προκαλούν πόνο είναι αρκετά για να αντιµετωπιστούν τα συµπτώµατα.

Σε πιο προχωρηµένο στάδιο, οι ενδαρθρικές ενέσεις µε κορτιζόνη ή και αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες, επίσης, βελτιώνουν τη συµπτωµατολογία της πάθησης. Παρ’ όλα αυτά όµως, ο ασθενής πρέπει να καταλάβει ότι η καταστροφή που έχει επέλθει στην άρθρωση του αντίχειρα είναι µη αναστρέψιµη, που πολλές φορές οδηγεί στην τελική λύση του προβλήµατος, που είναι η χειρουργική αντιµετώπιση.

Είδη επεµβάσεων

Για τη χειρουργική αντιµετώπιση της αρθρίτιδας του αντίχειρα έχουν περιγραφεί πολλές επεµβάσεις, όπως:

  • Απλή αφαίρεση µείζονος πολυγώνων
  • Ολική αρθροπλαστική
  • Αφαίρεση µείζονος πολυγώνου και τοποθέτηση αυτοµοσχεύµατος (τµήµα τένοντα) ή αλλοµοσχεύµατος (συνθετικού υλικού) στην περιοχή
  • Παρεµβολή συνθετικού υλικού
  • Αρθρόδεση

Κάθε µέθοδος έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της, που εξαρτώνται από την εµπειρία του χειρουργού χεριού αλλά και από τις απαιτήσεις του ασθενούς.

Οι επεµβάσεις αυτές µπορούν να γίνουν µε περιοχική αναισθησία (µασχαλιαίο µπλοκ) ή µε γενική αναισθησία.

Ο ασθενής εξέρχεται συνήθως την επόµενη µέρα του χειρουργείου, ενώ µπορεί άµεσα να εκτελέσει απλές κινήσεις του χεριού του. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κινητικότητα του αντίχειρα επανέρχεται χωρίς φυσικοθεραπείες

Είναι σηµαντικό ο ασθενής να παρακολουθείται από ορθοπαιδικό χειρουργό εξειδικευµένο στην αντιµετώπιση παθήσεων του χεριού, καθώς η καλύτερη πρόληψη της αρθρίτιδας του αντίχειρα είναι η διάγνωση της νόσου.

Στη ΒιοKλινική Πειραιά λειτουργεί εξειδικευµένο Τµήµα Χειρουργικής Χεριού – Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Mικροχειρουργικής.

2018-07-09T15:44:57+00:00