fbpx
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  210 4582200, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501
Loading...

ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Ω.Ρ.Λ.

ΣΠΟΥΔΕΣ

α.Τίτλοι Σπουδών
• Πτυχίο Ιατρικής1999, University of Medicine and Pharmacy Craiova
• Πτυχιακή Εργασία «Παθολογία Ωτός και Παράλυση Προσωπικού Νεύρου»,
• Πιστοποίηση ΔΙΚΑΤΣΑ, Αθήνα 06.1999 Απόφοιτος λυκείου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 1. Ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολογίας, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 07/2006 – 07/2009
 2. Έξι μήνες εκπαίδευση στην Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ Πειραιά
 3. Έξι μήνες εκπαίδευση στην Νευροχειρουργική κλινική Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά
 4. Εξειδίκευση στην ΩΡΛ Παίδων στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών 05/2003 – 12/2005.
  Πλήθος παιδιατρικών επεμβάσεων σε παιδιά που αφορούσαν την παιδιατρική ωτορινολαρυγγολογία (αμυγδαλεκτομές, αδενοειδεκτομες, μυριγγοτομες, τοποθετήσεις σωληνίσκων αερισμουtubes, βραχύς χαλινούς γλώσσας, τυμπανοπλαστικες κ.λ.π)
  Εξειδίκευση στην παιδιατρική ακυρολογία καθώς και στις ωτακουστικές εκπομπές και ΑBR.
  Γνωματεύσεις με screaning ABR και screaning OAEE σε νεογνά ώστε να γίνεται πλήρης έλεγχος από τον λαβύρινθο μέχρι και το εγκεφαλικό στέλεχος για τον έλεγχο και πιστοποίηση της ακοής των νεογνών που εξέρχονται από το μαιευτήριο.
 5. Ειδικευόμενος ΩΡΛ Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 01/2006 – 06/2006.
 6. Ένα Χρόνο Γενική Χειρουργική στο Ν.Ν.Α 2000-2001.
 7. Πραγματοποίηση Υπηρεσίας Υπαίθρου:Περιφερειακο Ιατρείο Ερατεινης, Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξιδίου 11/2001 – 02/2003.
 8. Μaster of Science in Public Health- University of Collins, State of Maryland, October 2006.
 9. Doctor of Science with major «Medicine and surgery» – University of Collins, State of Maryland, May 2010.
 10. Εξειδίκευση στην Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου, Academic Medical Center ( AMC) Amsterdam, Ολλανδία, 11.2009-04.2010.
 11. Εξειδίκευση στην Πλαστική & ΕπανορθωτικήΧειρουργική Προσώπου,
  Karlsruhe City Hospital, Karlsruhe, Γερμανία,5.2010-8.2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PROVOX» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής& Τραχήλου, 10-13 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.
 2. «Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ», 32ο Ελληνικό Ετήσιο Ιατρικό Συνέδριο,9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα.
 3. «RECONSTRUCTION OF MAXILLODENTAL DEFORMITIESWITH MAXILLARY MICRO-OSTEOTOMIES»(Μικροοστεοτομίες άνω Γνάθου για τηνΑποκατάσταση Γναθοοδοντικών Δυσμορφιών), 7οΠανπελλοπονησιακό Συνέδριο Γναθοχειρουργικής/Οδοντιατρικής, 17-19 Φεβρουαρίου 2006, Πάτρα.
 4. «ANATOMIC CORRELATIONS IN NASALSURGERY-ELECTRONIC VOTING SYSTEM» (ΑνατομικοίΣυσχετισμοί στη Χειρουργική Ρινός – ΗλεκτρονικόΣύστημα Ψηφοφορίας), Modern Rhinoplasty & SinusSurgery Course, 17 – 20 Ιανουαρίου 2009,Baden-Baden, Γερμανία.
 5. «WORKSHOPS IN NASAL VALVE SURGERY»(ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ), 12TH WINTERMEETING, 7 – 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, FLIMS-LAAX, ΕΛΒΕΤΙΑ.
 6. «FROM RADIX TO PREMAXILLA THE RIGHT WAY TO GO» (ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟΡΙΝΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΡΙΝΙΚΗΆΚΑΝΘΑ. Η ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ), 1ST MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ORL-HNS
  27 – 30 Ιουνίου 2009, Mannheim, Γερμανία.
 7. «NASAL VALVE SURGERY-EXTERNAL OR INTERNAL APPROACH» (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ), 32TH ANNUAL EAFPS CONFERENCE, 3 – 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009, PORTO,ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.
 8. «NUANCES IN NASAL VALVE SURGERY» (ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ), 15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ,21 – 25 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2009, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ,ΚΡΗΤΗ.
 9. «RHINOPLASTY LEXICON CONTRIBUTOR/SCIENTIFIC ASSISTANT-TO BE PUBLISHED» (ΛΕΞΙΚΟ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ).
 10. «OTOACOUSTIC EMISSIONS IN PATIENTS WITH RAMSAY – HUNT SYNDROME» (ΏΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ RAMSAY – HUNT), 7TH BALKAN CONGRESS OF OTORINOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY, 2-5/10/2008.
  11.«EVALUATION PATIENTS WITH PSEDOYPACOUSIS»(ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΟΫΠΑΚΟΥΣΙΑ) 7TH BALKAN CONGRESS OF OTORINOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY, 2-5/10/2008.
  12.«THE FREQUENCY OF ARTIFACTS IN VIDEONYSTAGYMOGRAFY AND ELECTRONYSTAGMOGRAFY» (Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝARTIFACTS ΣΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑ).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Συνέδριο Αλλεργικής Ρινίτιδας, 24 – 25 Ιανουάριος 2004, 492Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αλεξανδρούπολη.
 2. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής &Τραχήλου, 10-13 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα
 3. 16ο Μεταπτυχιακό Ενδοσκοπικό Course στην Ωτορινολαρυγγολογία, 18-20 Μαρτίου 2005,Αλεξανδρούπολη.
 4. 19ο Ετήσιο Συνέδριο Γναθοχειρουργικής, 25 – 27 Νοέμβριος2005, Ενδοσκοπικό course Σιελογόνων Αδένων, Αθήνα, Gr.
 5. 7ο Πανπελλοπονησιακό Συνέδριο Γναθοχειρουργικής/Οδοντιατρικής, 17 – 19 Φεβρουάριος 2006, Πάτρα.
 6. 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9 – 13 Μαΐου 2006, Αθήνα
 7. 1st European Congress on Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, 15 – 17Δεκέμβριος 2006, Πάτρα.
 8.  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, 8 – 11 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 9. 2ο Συνέδριο Εξελίξεις Στην ΩΡΛ, 16 – 17 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 10. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 15 – 18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 11. 13η Ημερίδες Μεταβολισμού, 07 – 11 Μαϊου 2008, Αθήνα.
 12. 22th Congress of the European Rhinologic Society, 27thInternanional Symposioum Of Infection & Allergy of the Nose,15-19 June 2008, Creta.
 13. 3rd Internanional Congress of Rhinology – Otology & Skull Base Surgery Current Concepts, 07 – 10 May 2009, Athens.
 14. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής &Τραχήλου, 21 – 25 Οκτωβρίου 2009, Χερσόνησος, Κρήτη.
 15. 4th Advanced Facial Surgery Congress, 05-09th May 2010, Rio de Janeiro, Brazil.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων, 01 -02 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα.
 2. 17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ, 10-12 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 3. 18ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας εταιρείας ΩΡΛ – Χειρουργικής & Τραχήλου & 6ου Μετεκπαιδευτικού Σεμινάριου της εταιρείας ΩΡΛ– Χειρουργικής & Τραχήλου Κεντρικής Ελλάδος, 11-13 Μαϊου 2007, Λάρισα.
 4. 2ο Σεμινάριο ΩΡΛ – LASER, 22 -24 Ιουνιου 2007, Λουτράκι.
 5. 8ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο, 01- 03- Φεβρουαρίου 2008, Δελφοι.
 6. 12th March Cadaver Workshop, 06 – 08 March 2008,Memphis, Tennessee.
 7. 12ο Workshop Εγχειρητικών Εκτομών Κεφαλής & Τραχήλου, 18 Μαρτίου 2008, Νοσ. Ευαγγελισμός.
 8. 12ο Workshop Εγχειρητικών Εκτομών Κεφαλής & Τραχήλου, 15 – 16 Μαρτίου 2008, Νοσ. Ευαγγελισμός.
 9. 2ο Εργαστήριο Ρινοπλαστικής & Ωτοπλαστικής, 10 Μαϊου 2008, Αθήνα.
 10. 2ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός & Παραρινίων, 10 Μαϊου 2008, Αθήνα.
 11. 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας & Ρογχοπαθειών, 07-09 Νοεμβρίου 2008, Βόλος.
 12. 14ο Workshop Εγχειρητικών Εκτομών Κεφαλής & Τραχήλου, 07 – 08 Μαρτίου 2009, Νοσ. Ευαγγελισμός.
 13. 7th International Course In Advanced Sinus SurgeryTechniques, 11 – 12th March 2010, AMC Amsterdam,Ολλανδία.

ΔΙΕΘΝΉ ΣΥΝΈΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΉΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

• «ADVANCES IN RHINOPLASTY», 26-30TH OF JUNE 2005, CHICAGO, IL, USA
• «AAFPRS 2005 ANNUAL FALL MEETING», 22-25 September 2005, Los Angeles, California, USA
• «EAFPS ANNUAL MEETING», 04-06 September 2006, Dublin, Ireland
• «AAFPRS 2006 ANNUAL FALL MEETING», 14-17TH OF SEPTEMBER 2006, TORONDO, ONDARIO, CANADA
• «HUMAN CADAVER DISSECTION COURSE» AESTHETIC SURGERY OF THE FACE- PRINCIPLES OF FACIAL SURGERY COURSE TOPICS: RHINOPLASTY- BLEPHAROPLASTY- FACE LIFT VIENNA MEDICAL UNIVERSITY, 22-24TH SEPTEMBER 2006, VIENNA, AUSTRIA
• «11TH EAFPS WINTER MEETING», 10-17TH MARCH 2007, FLIMS-LAAX, SWITZERLAND
• «ADVANCES IN RHINOPLASTY 2007 UNDER THE AUSPICES OF AAFPRS»,28TH JUNE- 2ND JULY 2007, BOSTON, MA, USA
• «AAFPRS 2007 ANNUAL FALL MEETING», 27-31ST OCTOBER 2007, WASHINGTON DC, USA
• «MODERN RHINOPLASTY & SINUS SURGERY COURSE», STADTISCHESKlinikum Karlsruhe, Hals-Nasen-Ohren Klinik,21-24thJanuary 2008, Karlsruhe-Strasbourg, Germany
• «LIVE SURGERY INTERNATIONAL WORKSHOP» AESTHETIC RECONSTRUCTION OF NASAL DEFECTS, UNIVERSITY DELL’ INSUBRIA,10-12TH APRIL 2008, VARESE, ITALY
• «16TH ADVANCED COURSE OF FUNCTIONAL & AESTHETIC RHINOPLASTY 2008» MARIENHOSPITAL, 4-6TH JUNE 2008, STUTTGART, GERMANY
• «FALL MEETING OF AAFPRS» 18-21ST SEPTEMBER 2008, CHICAGO, IL., USA
• 19TH SEPTEMBER NASAL VALVE REPAIR HUMAN CADAVER LAB, L.A., USA
• «15TH JUBILEE INTERNATIONAL COURSE IN MODERN RHINOPLASTY TECHNIQUES», 21-24TH OCTOBER 2008, AMSTERDAM, NETHERLANDS
• 23RD OCTOBER CADAVER WORKSHOP
• «MODERN RHINOPLASTY & SINUS SURGERY COURSE», 17-20THJANUARY 2009, BADEN-BADEN, GERMANY
• «12TH EAFPS WINTER MEETING» 7-14TH MARCH 2009, FLIMS-LAAX, SWITZERLAND
• «17TH ADVANCED COURSE OF FUNCTIONAL & AESTHETIC RHINOPLASTY 2009» MARIENHOSPITAL, 22-24TH APRIL 2009, STUTTGART, GERMANY
• «THE REGENSBURG COURSE IN FACIAL PLASTIC SURGERY», 29THAPRIL- 2ND MAY 2009, REGENSBURG, GERMANY.
• «ADVANCES IN RHINOPLASTY MEETING», 11-15TH OF JUNE 2009, SEATTLE, WA, USA
• «1ST MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ORL-HNS», 27-30THJUNE 2009, MANNHEIM, GERMANY.
• «32ND ANNUAL CONFERENCE OF THE EAFPS» 03-05TH SEPTEMBER 2009, PORTO, PORTUGAL.
• «AAFPRS ANNUAL FALL MEETING 2009», 01-04TH OCTOBER 2009, SAN DIEGO, CALIFORNIA, USA
• «10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FACIAL PLASTIC SURGERY» 28THAPRIL – 02ND MAY 2010, HOLLYWOOD, FLORIDA, USA.
• «6TH ANNUAL COSMETIC SURGERY MULTI-SPECIALTY SYMPOSIUM», 14-18TH JULY 2010, LAS VEGAS, NEVADA, USA.
• «THE PORTLAND RHINOPLASTY COURSE» 30TH OF JULY-1ST OF AUGUST 2010, PORTLAND, OREGON, USA

ΜΈΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΏΝ ΣΥΛΛΌΓΩΝ

• Ιατρικός σύλλογος Φωκιδος (11/2001 έως 05/2003)
• Ιατρικός σύλλογος Πατρων (05/2003 έως 07/2006)
• Ιατρικός σύλλογος Πειραιως (07/2006 έως σήμερα)
• General Medical Council, Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρθρογραφία Ιατρού

2018-05-09T13:58:49+00:00